Návrh: V jednacím řádu zastupitelstva ujasnit funkce pro sčítání hlasů, skrutátor a obsluha hlasovacího zařízení

V řádu není úplně jasné, kdy se určí „Zastupitel určený sčítáním hlasů „, „skrutátor“ a „obsluha hlasovacího a komunikačního zařízení“. Mám za to, že by mohl být tentýž člověk, resp. komunikační zařízení, přidělování hlasů, by měl řídit asi předsedající? Zvolení těch funkcí pak ujasnit, např. do čl. 7, bod 6).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.