Návrh: V jednacím řádu zastupitelstva zrovnoprávnit při diskusích veřejnost a zastupitele

V platném jednacím řádu je uvedeno, že nejdříve v diskusi vystupují zastupitelé a teprve pak veřejnost. Přitom připomínky veřejnosti mohou být v některých případech relevantnější, než zastupitelů (pokud jsou ve věci např. zainteresování).

Věc by mohla vyřešit úprava, že i veřejnost může připomínat stejně jako zastupitelé podle pořadí.

Podobně je zde ustanovení příkaz, že zastupitel může dát max. 2 připomínky k jednomu bodu. Může vzniknout případ, že konkrétní zastupitel odpovídá na dotazy ostatních zastupitelů a takhle by se správně měl po druhé odpovědi musí mlčet?

Aby se ošetřily možné obstrukce, tak by odstranění max. dvou příspěvků mohlo vyřešit právo předsedajícímu neudělit nebo odebrat slovo, pokud cítí/vnímá jeho vystoupení jako nevěcnou obstrukci.


  • Čl.7 odst. 9: Doplnit možnost také hostů přihlašovat se do rozpravy, ne třeba automaticky, ale podle uvážení předsedy (sloučit body 9 a 10) a bod 11 pak změnit tak, že předsedající může dát podle uvážení přednost zastupiteli Někdy může i host k tématu dát důležitou informaci, kterou zastupitelé potřebují k rozpravě (typicky členové komisí apod.)
  • Čl 7, odst. 10: Odstranit: . Bez ohledu na pořadí přihlášených do rozpravy udělí předsedající slovo členu vlády nebo jím určenému zástupci, senátorovi, poslanci nebo zástupci orgánů kraje, jestliže o to požádá.
    Pokud to ukládá zákon, není nutné to zde opisovat. Pokud ne, tak snad nejsme ve feudalismu, kde jsou si lidé rovní a rovnější. Nevím, proč by se zástupce kraje nemohli účastnit diskuse stejně jako ostatní – podle pořadí a relevance. Pokud to tam ale chcete nechat, pak požaduji doplnit také prezidenta, tajemníka OSN, agrobarony s majetkem nad 20mld., předsedu EP a držitele Janského plakety, abychom byli spravedliví.  (:
  • Bod 11, který omezuje, kdo z hostů se může přihlásit do rozpravy, bych vyhodil. Zaprvé pochybuji, že ty občanské průkazy a potvrzení o čestném členství někdo byl schopen kdy kontrolovat, zadruhé to zase dělá rozdíly mezi lidmi. Proč by občan Orle nebo Chrudimi nebo třeba stavební inženýr z Prahy, který se účastní projednávání třeba nějaké stavby, nemohl účastnit diskuse stejně jako senior z Trpišova? Kdy se tento bod v uplynulých 10letech využil? A pokud to náhodou stanoví zákon, je zbytečné (redundantní) to do toho řádu ještě opisovat.
  • Ale zase aby toho někdo nezneužíval a nedělal obstrukce, bod 12 bych rozšířil na všechny skupiny (hosté, občané, zastupitelé). Navrhuji znění: 12.    Účastníkům zasedání může předsedající nepřidělit nebo odebrat slovo v případě časové tísně, nevěcnosti příspěvku nebo podezření z obstrukce. Dotyčný může formou technické poznámky bez dalšího vysvětlování požádat o hlasování zastupitelů o jeho další připuštění k diskusi v daném projednávaném bodě. Pak bych připojil ještě bod 16, hodí se spíš sem.
  • Obava ze zbytečného protahování je na místě a je ošetřena předchozím návrhem (bod 12), který je aplikovatelný i na zastupitele (třeba na mně:)
  • Bod 17 (že se diskutuje do té doby, než předsedající ukončí rozpravu) bych přesunul mezi 10. a 11.bod, pořadím tam pasuje lépe.

Bylo navrženo 16/2/2023 emailem všem zastupitelům bez reakce. Sedma návrh nepodpořila při setkání 28/3/2023. Kontrolní výbor také nepodpořil (3 ku 2 hlasy)1. Podle starosty J. Brůžka tento návrh nemá aktuálně podporu dalších zastupitelů, ale je možné se k němu vrátit v budoucnu1.

  1. 6. Zasedání zastupitelstva města – osadní výbor Škrovád a jednací řád zastupitelstva umožňující elektronické hlasování a záznam – slatinak.cz[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.