Návrh: V letošním bude vypsáno výběrové řízení na odpady

V letošním bude vypsáno nové výběrové řízení na zajištění celého odpadového systému města Slatiňany. Nyní je možnost ovlivnit, jak budou účtovány a fungovat odpady v dalších letech.
Důvody:

  1. ukončení stávající smlouvy na svoz a využití tříditelných složek odpadu (plasty, sklo, papír a nápojové kartony) k 31. 12. 2019
  2. přijetí podnětu současného provozovatele sběrného dvora, tj. společností Recycling-kovové odpady a. s. (ve věci úpravy ceníku, platného od 1. 4. 2016)
  3. problematika hnízd na tříděný odpad, která například na konci roku byla přeplněná
  4. V letních měsících si mnoho občanů stěžovalo na zápach z popelnic. Také sběrný dvůr žádá navýšení cen. Zvýšení četnosti odvozu odpadu, případné rozšíření množství nádob na tříděný odpad či úpravy ceníku  sběrného  dvora  nám  současná  podoba  smluv  bohužel  neumožňuje.