V letošním bude vypsáno výběrové řízení na odpady

V letošním bude vypsáno nové výběrové řízení na zajištění celého odpadového systému města Slatiňany. Nyní je možnost ovlivnit, jak budou účtovány a fungovat odpady v dalších letech.
Důvody:

  1. ukončení stávající smlouvy na svoz a využití tříditelných složek odpadu (plasty, sklo, papír a nápojové kartony) k 31. 12. 2019
  2. přijetí podnětu současného provozovatele sběrného dvora, tj. společností Recycling-kovové odpady a. s. (ve věci úpravy ceníku, platného od 1. 4. 2016)
  3. problematika hnízd na tříděný odpad, která například na konci roku byla přeplněná
  4. V letních měsících si mnoho občanů stěžovalo na zápach z popelnic. Také sběrný dvůr žádá navýšení cen. Zvýšení četnosti odvozu odpadu, případné rozšíření množství nádob na tříděný odpad či úpravy ceníku sběrného dvora nám současná podoba smluv bohužel neumožňuje.

Ačkoliv tato služba stojí 185 tis. Kč, tak nám zajistí kvalitní přípravu zadávacího řízení, průběh soutěže a takové smluvní podmínky, které nám v případě potřeby umožní operativně reagovat na potřeby občanů, aniž by se znovu musela vypisovat nová soutěž. Platnost současných smluv je do konce tohoto roku a tak veškeré změny zmiňované v předchozím článku vejdou v platnost nejdříve od nového roku. *3

Předpokládaný objem zakázky bude 9 milionů Kč za 5 let.*4

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.