V loňském Odpadovém Oskaru nejlépe obstály obce s platbou podle svezených popelnic

Štítek pro právnické osoby určující četnost svozů z roku 2015 a 2016

Nakládání s komunálními odpady v ČR čeká revoluce. Budeme muset snížit produkci směsného (zbytkového) odpadu anebo navýšit recyklaci. Zatímco v ČR produkují obce a firmy průměrně 270 kg směsného odpadu v přepočtu na 1 obyvatele, v některých zemích EU to je i o o 100 kg méně1. Ve Slatiňanech to v roce 2019 bylo 234 kg/os2.

Organizace Arnika již po šesté vyhlásila soutěž Odpadový Oskar, která oceňuje obce s produkcí zbytkových odpadů pod 150 kg/ob/rok. Současně mapuje způsoby, jakými toho obce dosáhly a ty obzvlášť dobré oceňuje jako příklad dobré praxe.

V roce 2020 mělo mezi městy nejmenší produkci Fulnek. Jako jediné se dostalo pod 100 kg. Město dlouhodobě uplatňuje platbu za odpady podle jejich produkce (podle velikosti popelnice a frekvence jejího svozu) a samozřejmě má i pohodlný systém třídění odpadů včetně bioodpadu.

Když se v našem městě loni čipovaly popelnice, tak jedním ze dvou uváděných důvodů bylo právě umožnit platbu podle množství odpadu, tedy vyvezených popelnic. S tím se však nepočítá zatím ani v roce 2021.

V našem okolí se umístily Vysoké Mýto a Moravany.

V kategorii 1 byly oceněny obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu (viz tabulka):

  Sídlo do 1000 obyvatel Sídla 1001 až 5000 obyvatel Sídlo na 5000 obyvatel
1. místo  Dalešice (42,5 kg/ob) Chvalšiny (41,8 kg/ob) Fulnek (98,4 kg/ob)
2. místo Nová Ves – Kvk (50,8 kg/ob) Hýskov (56,8 kg/ob)  Slavičín (111,3 kg/ob)
3. místo  Stehlovice (51,2 kg/ob)  Moravany (66,9 kg/ob) Vysoké Mýto (123,9 kg/ob)

 

  1. Arnikum 3/2020[]
  2. Odpady ve Slatiňanech v grafech a číslech[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.