Kam posunulo odpady současné vedení města? Výdaje rostou, příjmy i třídění stagnují.

Navzdory rostoucím nákladům na odpady, jejich rostoucímu množství, navzdory riziku nevratné klimatické změny, navzdory snaze vedení země a celého vyspělého světa odpad co nejvíce využívat, vedení našeho města zatím přešlapuje a snaží se, aby to občané nijak nepocítili.

Při tom nervozita a strach z přílišné zátěže městských rozpočtů se projevuje i v okolních městech: Jak v odpadově velmi konzervativní Chrudimi1, tak třeba v Chrasti, kde už letos platí 1000Kč/os. a rok2. U nás se Poplatek za odpady pro občany zvýšil z 490 na 600Kč na osobu od roku 2020 s drobnými změnami, tedy že kojenci do 1 roku neplatí a senioři nad 80 let platí 50%. Je vůbec otázka, jestli se z obecního rozpočtu má vůbec dotovat komunální odpad, když nedoplácí třeba na elektřinu či vodu.

Je tedy pravda, že v našem městě se množství odpadu příliš nezvyšuje, pohybuje se kolem státního průměru, což je např. u směsného + objemového odpadu kolem 200kg/os. rok. Do loňska to stačilo, od letoška už to je moc, protože cíl legislativy postupně klesá až na 120kg/os. rok v roce 2029.3. A náklady se zvyšují ještě rychleji. Zatímco v roce 2017 se v rozpočtu na komunální odpady počítalo s 2,7 mil. Kč, v roce 2019 s 3,2 mil. Kč4, tak v roce 2022 to je už 5,7 mil. Kč. Z toho při 600Kč/os. se vybere od občanů tak 2,3 mil. Kč, dalších 0,6 mil. Kč je dotace na třídění5 a zbytek doplácí město z rozpočtu..

Navzdory tomu všemu zářiové zastupitelstvo schválilo pravidla pro komunální odpad ve Slatiňanech pro letošek stejná jako loni6, která byla v podstatě převzata z předchozích let.

Změny v odpadech za současného vedení města

Zrekapitulujme, co se v odpadech změnilo za současné vedení města:

Vrátila se týdenní četnost svozu směsného odpadu v létě a o vánocích (14ti denní cyklus svozu zavedlo minulé vedení města7, aby motivovalo občany více přemýšlet, co hází do popelnice, a určitě ne holý bioodpad) a dále prosadilo slevu za odpady pro seniory, což slibovaly vládnoucí strany už ve volebních programech a mají v koaliční smlouvě8.

Dále byl zaveden svoz plastů9 a papíru od domu.

Velkou starost měli politici se sběrným dvorem, který provozuje soukromá firma a která vypověděla smlouvu, protože neumožňovala razantně zvýšit cenu za provoz. Město v souladu s Výborem pro životní prostředí se nechtělo sběrného dvora v katastru obce vzdát, jiného poskytovatele nesehnalo a samo na to zatím nemá vhodný prostor10, a tak byla smlouva nakonec v roce 2020 uzavřena s dosavadní provozovatelem na přibližně 1 mil. Kč ročně (tedy kolem 300 Kč/os/rok).11

Město vybudovalo kompostárnu pro bioodpad ze zahrad (pro domovní bioodpad není vhodná), který také zčásti končil v popelnicích. Kapacita kompostárny však bohužel nedostačuje, rozšířit se už snadno nedá12 a město řeší neukázněnost občanů ohledně ukládání odpadu1314. Aktuálně připravuje oplocení a další úpravy za ca. 4 mil. Kč15 (ještě k těm uvedeným 5,7 mil.).

Současné vedení se pokusilo zavést jediný motivační prvek do odpadového hospodářství a to slevu z poplatku za odpady podle množství vytříděných plastů 16 po vzoru měst, kde tato motivace poměrně dobře funguje už řadu let17. V roce 2020 však tento pokus zastupitelstvo nepodpořilo, překvapivě proti byla i část radních a někteří zastupitelé za Sedmu1819. Dotyční zastupitelé argumentovali nejčastěji tím, že situace s odpady ve Slatiňanech je vyhovující a žádné další opatření není zatím potřeba, že stačí jen větší osvěta (která se stejně nekonala).20

Ani nyní nevidí zastupitelé důvod ke změně

Aktuální naladění zastupitelů ilustruje diskuse na toto téma na zářiovém zastupitelstvu.21:

 • Podle starosty je dostatečná motivace k redukci odpadu to, že se poplatek nezvyšuje(?). V roce 2021 prý město na poplatníka doplácí cca 500 Kč. Nevědí, jak to bude v roce 2022.21
 • Podle místostarosty se pro bonusování v tomto zastupitelstvu nenašla podpora, nepředpokládá, že by podpořilo jiné opatření.
 • 21
 • Při dotazu na placení podle množství odpadu, což je další obvyklá motivace, se ukázalo, že většina si pod tím představuje pouze vážení popelnic, což je opravdu drahá a technicky náročná metoda. Ve skutečnosti se častěji používá sleva podle počtu svozů a velikostí nádoby (např. ve Fulneku). Takto mimochodem platí za odpady komerční subjekty i u nás odjakživa.
 • Podle starosty se s případnými motivačními nástroji musí ještě počkat nejméně jak vyjdou odpady v roce 2021 po ustálení odvozu tříděného odpadu od domu. Dlouhodobý radní Milan Chalupník (SNK) také hlasuje, jako by stávající systém byl dostačující , že zavádění dalších motivací v odpadech není potřeba, byly by to beztak jen takové „dárečky“ z rozpočtu22. I když připouští, že „nejefektivnější je, když se někomu sáhne na peníze21. S tím vyjádřila souhlas také bývalá starostka a současná radní za ODS Marie Málková21.

Neposlední důvod jsou volby

Další radní za SNK František Rulík upozornil na další důležitou okolnost pro zachování stávajícího stavu v odpadech, a to že v roce 2022 budou volby a není vhodné na budoucí zastupitelstvo vložit nějaký úvazek21. Stejný postoj má podlé svého předsedy Daniela Vychodila (SEDMA) také  Výbor pro životní prostředí .

Nové zastupitelstvo se bude volit letos na podzim23, budou následovat koaliční jednání, musí se ustavit rada a starosta. Pak už bude velmi málo času připravit nějakou revoluční koncepci odpadů na další rok 2023, takže ani ten se pravděpodobně v odpadech moc dít nebude. Tak snad v roce 2024?

 1. Produkce odpadu v Chrudimi roste. Dodrží Chrudim slíbené zachování poplatku za odpady nebo přetékající popelnice a zvyšování cen vyřeší jeho zvýšením? – slatinak.cz[]
 2. Zodpovědná nebo sebevražená politika? Chrast chce přenést na občany většinu nákladů na jejich odpady – slatinak.cz[]
 3. Příloha č. 12 k zákonu č. 541/2020 Sb.
  Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
  Množství odpadu na obyvatele v tunách 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

  []

 4. Rozpočet města Slatiňany 2020 – slatinak.cz[]
 5. příspěvek EKO-KOM, viz Rozpočet města Slatiňany 2022 – slatinak.cz[]
 6. Město Slatiňany-Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 6/2021 o stanovení obecního systému od | edesky.czMěsto Slatiňany – Obecně závazná vyhláška města č. 07/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství []
 7. Změna četnosti svozu popelnic z týdenní na čtrnáctidenní – slatinak.cz[]
 8. Koaliční smlouva SNK-ED, ODS a TOP09 – slatinak.cz []
 9. Od 25. března poprvé svoz plastů dům od domu – slatinak.cz[]
 10. Ohlášené stěhování Stavební huti do Chrudimi se odkládá kvůli válce na Ukrajině – slatinak.cz[]
 11. Proč bude v lednu otevřen sběrný dvůr pro občany jen 4 dny? – slatinak.cz[]
 12. Kapacita kompostárny nedostačuje, ale už ji není možné snadno zvyšovat – slatinak.cz[]
 13. 4 dny se likvidovaly větve, které zaplnily kompostárnu – slatinak.cz[]
 14. Výzva k respektování pravidel pro kompostárnu – slatinak.cz[]
 15. 21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – slatinak.cz[]
 16. Evidovat tříděný opad a odečítat od platby za komunál – slatinak.cz[]
 17. Návštěva zástupců města pro inspiraci v odpadech v Letohradě – slatinak.cz[]
 18. Zasedání zastupitelstva (poznámky z jednání) – slatinak.cz[]
 19. uz_0920_zápis.pdf (slatinany.cz)[]
 20. Ve Slatiňanech skončí polovina plastů v popelnicích. Pokud se nezlepšíme v třídění, prudce vzroste cena odpadu. Anketa mezi zastupiteli. – slatinak.cz[]
 21. Zápis z 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY konaného dne 22. září 2021 v zasedací síni budovy radnice uz_1621_zapis.pdf (slatinany.cz)[][][][][][]
 22. zápis ze zastupitelstva 6/2020[]
 23. Komunální volby 2022: Termín, systém, kandidáti, lístky, mandáty | E15.cz[]

Jeden komentář u “Kam posunulo odpady současné vedení města? Výdaje rostou, příjmy i třídění stagnují.”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.