V Odpadovém Oskaru 2022 bodují obce pod 120kg/osobu. Slatiňany měly 164kg.

Štítek pro právnické osoby určující četnost svozů z roku 2015 a 2016

Organizace Arnika již po deváté vyhlásila výsledky soutěže Odpadový Oskar, která chce ukázat, že je možné i v Česku snížit produkci směsného odpadu pod 150 kg/ob/rok. Současně ukazuje způsoby, jakými toho obce dosáhly pro inspiraci ostatních.

V kategorii obcí od 1001 do 5000 obyvatel se letos na první místo posunula obec Opatovice nad Labem. Na druhé místo obec Jaroměřice. Výborné výsledky opět vykázalo Staré Hradiště, které jsme již dříve ocenili také jako příklad dobré praxe.1

obce od 1001 do 5000 obyvatel
1. Opatovice nad Labem – 2652 obyvatel – 117,1 kg/ob
2. Jaroměřice – 1166 obyvatel – 118,5 kg/ob
3. Staré Hradiště – 1898 obyvatel – 121,8 kg/ob

První místo mezi sídly nad 5000 obyvatel obhájilo město Vysoké Mýto. Město opět snížilo produkci směsného odpadu a má už třetí nejnižší produkci celorepublikově. Je oceněno i jako příklad dobré praxe. Ke snižování produkce směsného odpadu dochází u dalších měst. Pod 150 kg/ob se v roce 2022 dostala Česká Třebová a také Pardubice, což je vůbec největší město s produkcí směsného odpadu pod 150 kg/ob v ČR, dosud to byla Jihlava.1

1. Vysoké Mýto – 12007 obyvatel – 115,8 kg/ob
2. Česká Třebová – 15061 obyvatel – 138,4 kg/ob
3. Pardubice – 88520 obyvatel – 149,5 kg/ob

Z obcí pod 1000 obyvatel se pod 150 kg/ob se dostaly například obce
Rokytno (133,5 kg/ob) či Černá u Bohdanče (133,4 kg/ob).1

Mimo Pardubický kraj si stále dobře vede město Fulnek (97,4 kg/ob), který dlouhodobě uplatňuje platbu za odpady podle objemu přistavených nádob. Díky motivaci i dlouhodobé práci na odpadovém hospodářství opakovaně dosahuje nejnižší produkce směsného odpadu ze všech sídel nad 5000 obyvatel ČR. Fulnek byl již dříve oceněn za svůj přístup jako příklad dobré praxe v kategorii II. Více na webu s příklady dobré praxe.2

Průměrná produkce směsného odpadu z obcí v Pardubickém kraji byla 193,1 kg/ob.1

Uvedená čísla jsou bez objemného odpadu, tj. bez směsného odpadu ze sběrného dvora a velkoobjemových kontejnerů, který se stejně jako popelnice vozí na skládku3.

Slatiňany vyprodukovaly v roce 2022 164kg/ob. směsného odpadu přes popelnice, celkem však 230kg/ob. včetně objemného odpadu.45 Směsný odpad z popelnic sice klesá, ale směsný objemový během let roste, takže na skládku se vozí pořád podobně6.

Rada města (SEDMA+Vraníci) byla v prosinci 2022 zastupitelstvem pověřena, aby do konce května připravila koncepci se spravedlivějšími platbami za odpad7. Toto se nestihlo, a tak bylo pověření na květnovém zastupitelstvu odloženo do konce října8, ale ani to se nestihne, protože dosud nic není a další zastupitelstvo bude až v prosinci9. Nicméně 30. 8. 2023 Rada města oslovila společnost ISES, s.r.o., aby pro město Slatiňany zpracovala analýzu k volbě vhodného místního poplatku za komunální odpad. Daná společnost pro město zpracovává již druhý plán odpadového hospodářství s tím, že předchozí čtyři roky také vyhodnocovala. Znalost problematiky odpadového hospodářství města má společnost letitou. Předmětem dodávky bude zpracování analýzy k plánované možné změně poplatku za komunální odpady a řešení likvidace bioodpadů vč. odpadů z kuchyní a stravoven ve městě Slatiňany, která poslouží k volbě optimální varianty místního poplatku za komunální odpady. V analýze budou navrženy relevantní varianty místního poplatku za odpadové hospodářství podle zákona  o místních poplatcích. Analýza bude také interpretovat rozšíření sběru biologicky rozložitelného odpadu na veřejných stanovištích tříděného odpadu a zavedení odděleného soustřeďování biologických odpadů z kuchyní a stravoven.10

 

  1. Odpadový Oskar 2023: Pardubice jsou největší město v ČR s produkcí směsného odpadu pod 150 kg/ob – Tisková zpráva k 25.9.2023 Arnika[][][][]
  2. Odpady ve Fulneku – slatinak.cz[]
  3. Dne 2.10.2023 v 10:11 e-mailem: Je započten pouze směsný odpad – 200301, případně uliční smetky 200303, objemný odpad 200307 není zahrnut.  Luboš Pavlovič│ Tiskový mluvčí | ARNIKA[]
  4. Ozvěny 4/2023[]
  5. slatinany.cz/files/uploads/Úřad/Komunální odpad/23_poh_schvaleny.pdf str. 18[]
  6. Odpady v grafech a číslech – slatinak.cz[]
  7. 3. Zasedání zastupitelstva města – rozpočet, odpady a pozemky – slatinak.cz[]
  8. 7. zasedání městského zastupitelstva – prodej bytů na Starém náměstí – slatinak.cz[]
  9. Časový plán práce ZM Slatiňany-2.pololetí 2023.pdf (slatinany.cz)[]
  10. Rada města Slatiňany na své 20. schůzi projednala – slatinak.cz – zápis z Ozvěn 10/2023[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.