Vznikne v parčíku pod kostelem nová ulice?

morový sloup u Kostela - Slatiňany

Vlastník pozemku vedle farní zahrady zde již delší dobu usiluje o stavbu rodinného domu. Nemá však vyřešen přístup. Majitel sousedního soukromého pozemku směrem k hřebčínu s vytvořením přístupu nesouhlasí. Minulá Rada schválila přístupovou cestu přes zahradu DPS, což nynější Rada zrušila, protože by to prakticky znamenalo zlikvidování zahrady DPS, která by se stala průjezdnou, což by zasáhlo všechny klienty DPS, což není málo lidí.

Podle místostarosty hledala Rada společně s OVŽP a Výborem pro ŽP kompromis, jak umožnit výstavbu, kterou nelze zakázat dle planého ÚP, nicméně, aby to co nejméně narušilo okolí. Nakonec se zrodil kompromis, kdy umožní dočasný přístup na stavbu vozidlům s omezenou hmotností kolem kostela a další podmínky v rámci stavebního řízení. Poté zde může vzniknout pouze zpevněný pěší chodník k rodinnému domu, nikoliv komunikace.

Rada města Slatiňany 18. listopadu 2019  tedy odsouhlasila vznik trvalého přístupu k budoucí stavbě rodinného domu vedle farní zahrady za podmínky zúžení navrženého chodníku na šířku 1,60 m a důsledného zamezení vjezdu motorových vozidel. Povinné řešení parkování u každé novostavby doporučuje řešit na jiných pozemcích stavebníka, které se nacházejí na protilehlé straně Jiráskovy ulice jejichž skutečná docházková vzdálenost splňuje ustanovení zákona § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb (max. 200 m).

Plánovanou budoucí cestu podle plotu farní zahrady zároveň kříží unikátní historická auersperská kanalizace.

Park se tedy zatím v ulici nezmění. To ale zájemcům nebrání tuto otázku otevřít v budoucnu s novým územním plánem, který už nebude bránit stavbě silnic ve veřejné zeleni. Ze stejného důvodu byl například odložen projekt výstavby parkoviště v parčíku před sokolovnou.

Zastupitelstvo 6/10/2021 zamítlo námitku proti ÚP, která zanesení této cesty do ÚP požadovala.1

  1. 13. 5. 2019 Veřejné projednání Územního plánu[]

Jeden komentář u “Vznikne v parčíku pod kostelem nová ulice?”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.