Návrh: V příjmech rozpočtu rozdělit položku poplatky do více položek

Jedna položka  1xxx Ostatní poplatky v tabulce příjmy

3 1xxx OSTATNÍ POPLATKY 2 890 000

Přitom se skládá z několika položek:

1340 Poplatek za komunální odpad 2 320 000
1341 Ze psů 140 000
1343 Za užívání veřejného prostranství 30 000
1381 Odvod z loterií 400 000

(částky jsou z návrhu rozpočtu na rok 2023)

Zvlášť příjmy za komunální odpad jsou zásadní při posuzování výdajů na odpady. Proto by přehlednosti pomohlo tyto výdaje v tabulce příjmů oddělit.

Měla-li by být použita zároveň pro schválení zastupitelstvem pro nový rok, musela by se úprava zapracovat do Vnitřní směrnice o rozpočtu města – slatinak.cz*1

návrh rozpočtové tabulky s odděleným příjmem z poplatku za odpady

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.