Návrh: V případě dvou chodníků a úzké vozovky jeden obětovat cyklistům

Podle ČSN 73 6110 musí mít vozovka s jednosměrným provozem pro motorová vozidla a obousměrným pro cyklisty šíři aspoň 3,5 m.

Kde jsou dva ne příliš používané chodníky – jako to bylo třeba v Klášterní – je možné jeden zrušit a místo po něm uvolněné použít pro cyklisty v opačném směru.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.