V první půlce 2022 řešil stavební úřad 5 nepovolených staveb

V posledních letech řešil/zdokumentoval zdejší stavební úřad nepovolené stavby nebo stavby provedené v rozporu s vydaným povolením v následujícím počtu:
– Rok 2022: 5 nepovolených staveb – letošní řízení jsou zatím neukončená, případně ještě nezahájená (provedeno zdokumentování nepovolené stavby)

Sankce za přestupky proti stavebnímu zákonu stanovuje stavební zákon (§ 178 až 181) – lze uložit pokutu, případně i napomenutí.
– Rok 2022: uloženy 2 pokuty ve výši 30.000 Kč, celkem 60.000 Kč1

  1. Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 S2. Kolik „černých staveb“, tedy bez povolení stavebního úřadu bylo odhaleno za období posledních 3 let až dosud a jaké pokuty a další sankce byly v těchto případech uděleny.  – file (imunis.cz)  – Č.j.: MěÚSl/03644/2022  ze 1. 6. 2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.