Návrh: V rámci sběrného dvora zavést prostor pro odkládání použitelných věcí

Ve vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství (POH) za rok 2017 se píše:

Předcházení vzniku odpadů není v současné době ve městě Slatiňany výrazněji řešeno. Město bude muset postupně přijmout republikový trend realizace Programu předcházení vzniku odpadů a aktivněji se zaměřit na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu (…) či vybudování re-use centra.

Re-Use centra patří mezi podstatná opatření v oblasti předcházení vzniku odpadu na území města. Do Re-Use centra budou moci občané zdarma odevzdávat pro ně nepotřebné funkční  věci, které jsou stále v provozuschopném stavu a mohou ještě posloužit někomu dalšímu, anebo naopak si budou moci tyto věci odebírat (nakupovat za symbolický poplatek) k dalšímu využití.

Tímto tématem se zabývá také dokument Ministerstva pro životní prostředí „Stanovení kritérií pro realizaci míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů OPŽP 2014 – 2020“ *1) str.:111 , kde se uvádí:

2.4.2.1 Umístění sběrného dvora s centrem opětovného použití výrobků

Ve většině případů se bude zřízení COP (centra opětovného použití) týkat stávajících SD (sběrných dvorů), které již mají své místo a kam jsou občané obce zvyklí odkládat odpady. Při zřízení nového SD s COP je důležité, aby byly prostory na dobře dostupném místě, které neodrazuje jak dárce výrobků, tak potenciální zákazníky. Zároveň by svým provozem neměl sběrný dvůr rušit okolní obyvatele.

Konkrétně by to mohlo vypadat třeba takto:

Na kontrolované místě – např. ve sběrném dvoře – by byl zastřešený prostor (např. 3x3m), kam by bylo možno dávat na určitou dobu použitelné předměty: domácí spotřebiče, nábytek, hračky (typu charita).

Náklady na obsluhu: v rámci sběrného dvora by místo současných třeba 5ti kontejnerů, které už dnes pracovníci sběrného dvora obsluhují, by přibyl ještě přístřešek, kam by 3 x za den na 5 minut zašel pracovník dvora, který zrovna nemá honičku a přebral by to a trošku poklidil.

Pro tuto činnost lze též využít pracovního místa podporovaného Úřadem práce, viz. *1) str. 102.

Město by mohlo přidat nějaký symbolický příplatek, aby tato služba byla pro Recykling zajímavá a pro město by to nebylo zatěžující (narozdíl od např. vybudování podobného zařízení ve vlastní režii).

Recykling by mohl za každou věc vybírat manipulační poplatek např. 50 Kč za kus, aby tam nechodily děti a neházely to vedlejšího rybníka (viz dokument *1) str. 99.

Občané by tam mohli dávat a brát si co by se jim hodilo. Ukládajícím by se doporučilo na věc napsat, jaký má problém, pokud má. Prostor by byl určen pouze pro

  • Použitelné věci (bez vady nebo se snadno odstranitelnou vadou).
  • Na menší věci (hračky, nářadí, mobily) by tam byla bedna od masek nebo nějaká police, aby se to neválelo po zemi.
  • Nemuselo by to být explicitně k rozebrání, ani by se to nemuselo nějak extra hlásit, ale nebránilo by se tomu, takovéhle věci se rozkřiknou samy.
  • Po určité době nebo poškozené nebo při naplnění kapacity ty nejstarší by byly přesunuty k likvidaci.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.