V roce 2020 řešil stavební úřad 13 nepovolených staveb

V posledních letech řešil/zdokumentoval zdejší stavební úřad nepovolené stavby nebo stavby provedené v rozporu s vydaným povolením v následujícím počtu:
– Rok 2020: 13 staveb
Sankce za přestupky proti stavebnímu zákonu stanovuje stavební zákon (§ 178 až 181) – lze uložit pokutu, případně i napomenutí.
– Rok 2020: uloženy pokuty v souhrnu 15.000 Kč1

  1. Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 S2. Kolik „černých staveb“, tedy bez povolení stavebního úřadu bylo odhaleno za období posledních 3 let až dosud a jaké pokuty a další sankce byly v těchto případech uděleny.  – file (imunis.cz)  – Č.j.: MěÚSl/03644/2022  ze 1. 6. 2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.