V roce 2021 řešil stavební úřad 5 nepovolených staveb

2. Kolik „černých staveb“, tedy bez povolení stavebního úřadu bylo odhaleno za období posledních 3 let až dosud a jaké pokuty a další sankce byly v těchto případech
uděleny.
V posledních letech řešil/zdokumentoval zdejší stavební úřad nepovolené stavby nebo stavby provedené v rozporu s vydaným povolením v následujícím počtu:
– Rok 2021: 5 staveb

Sankce za přestupky proti stavebnímu zákonu stanovuje stavební zákon (§ 178 až 181) – lze uložit pokutu, případně i napomenutí.
– Rok 2021: uložena 1 pokuta ve výši 1000 Kč

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.