V roce 2023 odpady za 800 Kč/os/rok

Výše poplatku se navyšuje od 1. 1.2023 na 800 Kč/poplatník s tím, že děti
do 1 roku jsou nadále osvobozeny a sleva ve výši 50% se i nadále vztahuje na poplatníky starší 80 let. S úhradou poplatku za komunální odpad je třeba jako každý rok vyčkat do doby, než budou rozeslány poukázky k úhradě.1

Svoz směsného komunálního odpadu Svoz komunálního odpadu bude i nadále pokračovat tak jako v roce 2022, a to v 14 denních cyklech, vždy v lichém týdnu. Vaši popelnici sveze společnost AVE v pondělí nebo v úterý dle Vašeho bydliště, ve stejný den jako doposud. Letní týdenní svoz bude probíhat v termínu od 29. 5. 2023 do 3. 9. 2023. Mimořádný „Vánoční svoz“ vychází v roce 2023 na 52. týden od 25. 12. 2023 do 31. 12. 2023.1

Svoz tříděného odpadu bude pokračovat jako v roce 2022. Svozy dům od domu budou probíhat jednou za 14 dní každý sudý pátek od 6.00 hod. Již distribuované známky platí i v roce 20231

Zastupitelstvo pověřilo Radu města, aby připravila novou koncepci odpadového hospodářství platnou od roku 2024 a to do 31.5.2023. Ta už by mohla obsahovat nějaké motivační nástroje, aby ti, kdo třídí a produkují málo také méně platili.2 Pověřený radní je Vlastimil Peřina, který o tom v Ozvěnách píše více1.

  1. Ozvěny 2/2023[][][][]
  2. 3. Zasedání zastupitelstva města – rozpočet, odpady a pozemky – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.