V roce 2024 odpady za 960 Kč/os/rok

Výše poplatku se navyšuje od 1. 1.2024 na 960 Kč/poplatník s tím, že děti do 1 roku jsou nadále osvobozeny a sleva ve výši 50% se i nadále vztahuje na poplatníky starší 80 let. S úhradou poplatku za komunální odpad je třeba jako každý rok vyčkat do doby, než budou rozeslány poukázky k úhradě.1

V rozpočtu na rok 2024 se počítá s odpady přes 7 mil. Kč (popelnice + tříděný 4,5 mil., sběrný dvůr 2,0, kompostárna 0,4 mil + výdaje údržby) zatímco uvedený zvýšený poplatek 960Kč pokryje jen polovinu , další 1/5 pokryjí platby firem a dotace Ekokomu za tříděný odpad a zbylé 2 miliony dotuje rozpočet.

Svoz směsného komunálního odpadu Svoz komunálního odpadu bude pokračovat jako doposud.

Svoz tříděného odpadu bude také pokračovat jako doposud.

Vedení města si uvědomuje, že stávající systém není dlouhodobě finančně udržitelný, proto připravuje nový systém platby za odpad, který by měl být spravedlivější v tom ohledu, že by mohl zohledňovat četnost a velikost svážených popelnic.2

Ve třech okresních městech zdraží odpady. Svitavy zvyšují částku z 858 korun na 924 korun za obyvatele ročně. V Chrudimi bude stát odvoz odpadů tisíc korun místo současných 600 korun. V Ústí nad Orlicí je letošní platba 690 korun a od ledna se zvýší na 1 080 korun. Pardubice nechávají poplatek na 650 korunách. Ke zdražení města přistoupila, protože rostou náklady na ukládání odpadu na skládky a kvůli inflaci.3

  1. Ozvěny 2/2023[]
  2. Město pracuje na spravedlivějším systému platby za odpad, mohl by platit od roku 2025 – slatinak.cz[]
  3. V Pardubickém kraji zdraží voda a odpady, změní se i ceny za teplo – iDNES.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.