Návrh: V ulicích s malým provozem povolit obousměrný provoz v jednom pruhu pouze pro cyklisty, pro motorová vozidla jednosměrný

Norma ČSN 73 6110 umožňuje ulicích, kde je denní provoz menší než 500 vozidel, obousměrný provoz v jednom pruhu šíře 2,5 m s výhybnami. Ve Slatiňanech to takto máme v mnoha ulicích ve Škrovádě. Asi není problém pak v takové ulici dodatečně omezit obousměrný provoz motorových vozidel a ponechat ho jen pro cyklisty.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.