V zahrádkách v Píšťovech vyroste další „chata“ velikosti domu

Novostavba rekreační na pozemcích parc. č. 456/61(zahrada), 456/62 (zahrada) v katastrálním území Slatiňany. Stavba obsahuje: -Jedná se o novostavbu jednopodlažní rekreační chaty půdorysných rozměrů 8,04 x 12,0 m a výšky 5,030 m od úrovně podlahy přízemí. Stavba bude zastřešena sedlovou střechou se sklonem střešních rovin cca 25° a betonovou střešní krytinou, založena bude na betonových základových pasech. Zdivo stavby je navrženo cihelné, opatřené kontaktním zateplovacím systémem.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.