Vandalové na plovárně

Plovárnu ve Slatiňanech navštívili v noci z pátku 28.června nevítaní návštěvníci.

Účelem jejich návštěvy nebylo výhradně koupání, ale ničení zařízení, které slouží mnohým slušným návštěvníkům plovárny. Vhozením lavičky do velkého bazénu nebyla naštěstí poničena jeho folie, která zabezpečuje nepropustnost bazénu. Vhozené půllitry se naštěstí v bazénu nerozbily.

Pokud by takové „štěstí“ tento vandalismus neprovázelo, mohlo dojít k vážnému poničení zařízení plovárny, které by mělo za následek výrazné zvýšení nákladů na provoz, popř. i dlouhodobé přerušení jejího provozu pro veřejnost. Žádáme tímto občany našeho města, aby byli nápomocni v ochraně majetku, který je ku prospěchu nás všech a pomohli tak zabránit projevům vandalismu.

Odkaz: HLÁŠENÍ V MĚSTSKÉM ROZHLASE SLATIŇANY Datum: Pořadové číslo: 69/2019 2.7.2019

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.