Téma: VČELKA senior care o.p.s.

Pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služby

OKRES CHRUDIM má na starosti:

Adéla Vařečková
Vrchlického 168; Slatiňany
kontakt: 601 327 569; vareckova[at]pecevcelka.cz

Včelka sociální služby o.p.s. – středisko Slatiňany

Středisko Slatiňany působí na adrese Vrchlického 168, Slatiňany 538 21 v budově Zdravotního střediska od ledna 2019.


Včelka sociální služby o.p.s. poskytuje terénní sociální služby klientům v jejich přirozeném sociálním prostředí. Jedním z poslání organizace je zajistit našim klientům možnost zůstat, co možná nejdéle ve svém domácím prostředí a oddálit tak případný odchod do pobytové sociální služby.

Klientům nabízíme celkem tři druhy sociálních služeb, z toho jedna je poskytována zdarma.

Jednou ze služeb je Pečovatelské služba, která se poskytuje klientům denně včetně víkendů a svátků od 7:00 – 20:00.  V rámci této služby je zajišťována pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Druhou poskytovanou službou je Osobní asistence, která je poskytována nepřetržitě (denně včetně víkendů a svátků). V rámci osobní asistence zajišťujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, a dále výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pečovatelská služba a Osobní asistence jsou služby hrazené. Cena služby je 130,-Kč za 1 hodinu péče. Ceník služeb je dostupný na www.pecevcelka.cz nebo u sociální pracovnice.

Třetí sociální služba, kterou klientům nabízíme, je Sociálně aktivizační služba, která navazuje na Pečovatelskou službu a zprostředkovává klientům kontakt se společenským prostředím, sociálně-terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tato služba je zajišťována od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 16:00 hodin. Služba je klientům poskytována zdarma.

Působnost střediska ve Slatiňanech platí pro města a přilehlé obce ve vzdálenosti do 20 km od Slatiňan. Poskytování sociálních služeb realizujeme především v malých obcích, kde je dostupnost jiných terénních sociálních služeb nižší.

Klientům Pečovatelské služby a Osobní asistence nabízíme možnost bezplatného zapůjčení BeeTabletu, neboli mobilního interaktivního dotykového stolu. Tato moderní technologie nabízí klientům řadu možností, včetně modulu pro procvičování kognitivních funkcí (např. paměť) a to pomocí různých her (sudoku, křížovky, pexeso, dáma), vytvoření vlastního fotoalba své rodiny, sledování zpráv, počasí, filmů a seriálů, poslech audioknih, či komunikaci s rodinou nebo objednání nákupu.
Beetablet je nabízen našim klientům při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby. V případě zájmu je sepsána smlouva o zápůjčce, ve které jsou blíže specifikovány podmínky jeho užívání a nakládání s ním (např. doba zapůjčení, návod k obsluze atp.)

Veškeré informace o našich službách Vám sdělí sociální pracovnice Jana Dalecká, DiS. na telefonním čísle 601 151 312 nebo přes email: dalecka@pecevcelka.cz.

Jeden komentář u “Téma: VČELKA senior care o.p.s.”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.