Ve 2. výběrovém řízení na komunální vozidlo Rada města vybrala výrobce Nipass

 1. projednala a schválila Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem: „Dodávka komunálního vozu pro město Slatiňany II“ ve znění zprávy č. 8/43
  1. rozhodla o vyloučení účastníka společnost AGROMETALL s.r.o., se sídlem Nový Dvůr 938, 583 03 Heřmanův Městec
  2. rozhodla o výběru dodavatele k uzavření smlouvy ve veřejné zakázce s názvem „Dodávka komunálního vozu pro město Slatiňany II“, kterým je obchodní společnost NIPASS s.r.o., Zemědělská 897/5, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 27507564 s nabídkovou
   cenou 4.419.000,- Kč bez DPH ve znění zprávy č. 8/43.
  3. schvaluje výsledek veřejné zakázky s názvem „Dodávka komunálního vozu pro město Slatiňany II“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, ve znění zprávy č. 8/43
  4. schvaluje uzavření kupní smlouvy s obchodní společností NIPASS s.r.o.1
 1. Rada města Slatiňany na své 43. schůzi projednala – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.