Ve Škrovádě na návsi bude skácen z bezpečnostních důvodů kaštan

Rada města 30.1.2023 schválila skácení 1 ks kaštanu koňského na pozemku parc. č. 336/1 v katastrálním území Škrovád za podmínky náhradní výsadby.

V souvislosti s padlým stromem (kaštanem koňským) na návsi v místní části Škrovád ve Slatiňanech, na pozemku parc. č. 336/1 v katastrálním území Škrovád na začátku ledna 2023, byl opětovně prověřen stav kaštanu koňského stojícího vedle padlého stromu. Ohledání na místě samém bylo provedeno za přítomnosti arboristy pana Michala Kindla. Padlý kaštan koňský, dle posouzení zbytku kmene na místě, měl ukopané kořeny a přihrnutou bázi zeminou. Tato poškození byla způsobena stavební činností v jeho bezprostřední blízkosti a vedla k napadení dřevokaznou houbou pod úrovní terénu, plodnice nad terénem nebyly viditelné. Je předpoklad, že kořenový systém stojícího kaštanu koňského by mohl být poškozen stejným způsobem, neboť kmen tohoto stromu je ve vzdálenosti cca 10-20 cm od stávajícího chodníku a báze je rovněž přihrnuta zeminou. Provozní bezpečnost této dřeviny je značně snížená.1

Náhradní výsadba bude realizována ve stejném místě. Druh výsadby a její realizace budou řešeny ve spolupráci s městským arboristou Michalem Kindlem.2

  1. důvodová zpráva pro Radu města, zveřejnění schváleno VN 13/2/2023 emailem[]
  2. VN MěÚ Slatiňany, 13/2/2023, emailem[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.