Ve Slatiňanech evidují 42 bezprizorních pozemků

Na konci roku 2023 uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tzv.
bezprizorní majetek přejde na stát. POVINNOSTÍ KAŽDÉHO VLASTNÍKA NEMOVITOSTI JE UDRŽOVAT ÚDAJE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V SOULADU SE SKUTEČNOSTÍ1

Původ chyb leží nejčastěji v období 1948 až 1989. V padesátých letech byla povinnost evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru na určitou dobu úplně zrušena. Po několika letech se zavedly tzv. zjednodušené evidence, ale ani ty nejsou z dnešního pohledu dostačující. Na mapách se například nezakreslovaly hranice soukromých pozemků užívaných zemědělskými družstvy. Tyto pozemky byly uváděny pouze písemně jako soubor popisných informací. V některých případech by v situaci nic netušícího vlastníka mohly být právnické osoby, na které byly nemovitosti převedeny zákonem, například obce, dále tělovýchovné jednoty a společnosti, které již zanikly, nebo někdejší státní organizace, které byly privatizovány, a na část majetku se zapomnělo.2

V celé ČR jde o 157 tis. pozemků, v oblasti Hradec Králové, kam spadáme, 19 tis., ve Slatiňanech 42. Nejvíce jich je na jihovýchodní Moravě.2

Domníváte-li se, že byste mohli být vlastníkem nemovitosti, shromážděte doklady, které svědčí ve prospěch vašeho vlastnictví. Můžete se obrátit na místně příslušné pracoviště ÚZSVM, které vám poradí, jaké dokumenty je potřeba nalézt a kde je vyhledat. Kontakty jsou uvedeny na webu na adrese www.uzsvm.cz/kontakty.2

Ve Slatiňanech jsou to tyto:2

OPSUB – název OPSUB  – adresa Parcela (formátováno)
Bílek Alois adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Blažková Marie Trpišov 32, 53821 Slatiňany Škrovád 749800, č. 283/6
Bleha František Trpišov 20, 53821 Slatiňany Trpišov 760714, č. 294/8
Blehová Marie Trpišov 20, 53821 Slatiňany Trpišov 760714, č. 294/8
Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice Trpišov 760714, č. 187/5
Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice Trpišov 760714, č. 187/8
Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice Trpišov 760714, č. 187/9
Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice Trpišov 760714, č. 197/2
Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice Trpišov 760714, č. 197/5
Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice Trpišov 760714, č. 199
Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice Trpišov 760714, č. 202/2
Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice Trpišov 760714, č. 212
Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice Trpišov 760714, č. 258/5
Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice Trpišov 760714, č. 272/4
Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice Trpišov 760714, č. 272/9
Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice Trpišov 760714, č. 527/2
Dymák Jaroslav č.p. 20, 68761 Vlčnov Kunčí 749788, č. 76/2
Dymáková Marie č.p. 20, Vlčnov Kunčí 749788, č. 76/2
Hebká Anna adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Herzog Josef Trpišov 57, 53821 Slatiňany Trpišov 760714, č. 294/8
Herzogová Marie Trpišov 57, Slatiňany Trpišov 760714, č. 294/8
Hrubá Anna adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 381/13
Hrubý Josef adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Hrubý Vincenc adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Chrbolka František č.p. 4, Svidnice Trpišov 760714, č. 259
Chrbolková Růžena č.p. 4, Svidnice Trpišov 760714, č. 259
Janečková Marie č.p. 14, Svídnice Trpišov 760714, č. 258/5
Janečková Marie č.p. 14, 53824 Svídnice Trpišov 760714, č. 272/3
Kábelová Josefa Vlnitá 560/54, Braník, 14700 Praha Trpišov 760714, č. 441/4
Kopecká Helena Růžová 1032, Chrudim IV, 53701 Chrudim Trpišov 760714, č. 174/3
Krátká Marie adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Kudláček František adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Langová Marie adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Marvanová Jaroslava adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Mazalová Františka adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Ondráček Bedřich Škroupova 59, Chrudim III, 53701 Chrudim Slatiňany 749796, č. 456/37
Sedláková Anna č.p. 10, Trpisov Trpišov 760714, č. 423/2
Sedláková Anna č.p. 10, Trpisov Trpišov 760714, č. 423/7
Sedláková Anna č.p. 10, Trpisov Trpišov 760714, č. 423/9
Sedláková Anna č.p. 10, Trpisov Trpišov 760714, č. 424/2
Sýkora Jan adresa neznámá Škrovád 749800, č. 295
Sýkorová Josefa adresa neznámá Škrovád 749800, č. 295
Šebková Aloisie č.p. 49, 53821 Orel Slatiňany 749796, č. 336/3
Škodová Marie adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Šrámek Antonín adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Šustr František Wolkerova 257, 53821 Slatiňany Slatiňany 749796, č. 258/2
Táborská Emilie adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Tlapák František adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Tlapák František adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Tlapák Josef adresa neznámá Slatiňany 749796, č. 414
Trnka František č.p. 622, Dubnice nad Váhom Škrovád 749800, č. 172
Trnka František č.p. 622, Dubnice nad Váhom Škrovád 749800, č. 175/1
Trnka František č.p. 622, Dubnice nad Váhom Škrovád 749800, č. 176
Trnka František č.p. 622, Dubnice nad Váhom Škrovád 749800, č. 177/2
Vacková Marie č.p. 131, 53821 Slatinany Slatiňany 749796, č. 258/2
Vacková Marie T. G. Masaryka 131, 53821 Slatiňany Slatiňany 749796, č. 438/13
Vacková Marie T. G. Masaryka 131, 53821 Slatiňany Slatiňany 749796, č. 438/17
Vacková Marie T. G. Masaryka 131, 53821 Slatiňany Slatiňany 749796, č. 438/9
Vogel Eduard Viden VII Burgasse 93 5 Slatiňany 749796, č. 243/1
Wirthová Bohuslava Škrovád, 53821 Slatiňany Slatiňany 749796, č. 587/19
Wirthová Bohuslava Škrovád, 53821 Slatiňany Slatiňany 749796, č. 588/9
Wirthová Bohuslava Škrovád 34, 53821 Slatiňany Škrovád 749800, č. 156/42
Wirthová Bohuslava Škrovád 34, 53821 Slatiňany Škrovád 749800, č. 160/3
Zajícová Marie Slatinany 53 Slatiňany 749796, č. 258/2
Zitková Růžena Klesice Slatiňany 749796, č. 756

 

 

 

  1. Detail [Výzva občanům – Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem] – Úřední deska – Městský úřad Slatiňany (imunis.cz)[]
  2. brožura Nedostatečně identifikovaní vlastníci – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) file (imunis.cz)[][][][]

Jeden komentář u “Ve Slatiňanech evidují 42 bezprizorních pozemků”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.