Návrh: Vedení k odpovědnému zacházení s odpady ve školách

K danému článku by se hodil nějaký obrázek, třeba ilustrační; případně stávající nahradit lepšími.

POH je např. opatření 4.4.2: Výchova a vzdělávání občanů;
d) Spolupracovat s místními školami a školkami při vzdělávání dětí v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ŽP.

Obecní základní škola

V roce 2017 V rámci programu „Tonda Obal na cestách“ navštívili lektoři společnosti EKO-KOM, a.s. ZŠ Slatiňany a v rámci ekologické besedy seznámili se svým projektem místní děti. Tato ZŠ také v rámci projektu „Recyklohraní“ sbírá elektroodpad, baterie a použité tonery. Každým rokem pro své děti připravuje při příležitosti oslav „Dne Země“ proekologické aktivity, dále pak 2x ročně organizuje sběr papíru a v rámci nastaveného systému třídění seznamuje děti s problematikou třídění odpadů na plast a papír. *1)

V roce 2018 V rámci programu „Tonda Obal na cestách“ navštívili lektoři společnosti EKO-KOM, a.s. ZŠ Slatiňany a v rámci ekologické besedy seznámili se svým projektem místní děti. Tato ZŠ také v rámci projektu „Recyklohraní“ sbírá elektroodpad, baterie a použité tonery. Každým rokem pro své děti připravuje při příležitosti oslav „Dne Země“ proekologické aktivity, dále pak 2x ročně organizuje sběr papíru a v rámci nastaveného systému třídění seznamuje děti s problematikou třídění odpadů na plast a papír. *2

Obecní mateřská škola

  • Spolupracuje s Ekocentrem Paleta Chrudim: buď lektorky jezdí do školky anebo dětmi jezdíme do Palety. Mají velice pěkné a propracované programy.
  • Spolupracuje s Lesy ČR – jezdí na stezku mladého lesníka, v zimě pozorovat zvířátka ke krmelci (děti před tím sbírají tvrdé pečivo) a na jaře společně s rodiči sázet stromečky.
  • Ve školce se sbírá starý papír, hliník, pet víčka.

Učitelky se snaží vést děti k ekologii, k ochraně přírody a hlavně
k lásce k přírodě (informace 2018).

 

 

Jeden komentář u “Návrh: Vedení k odpovědnému zacházení s odpady ve školách”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.