Téma: Venkovská usedlost Orel čp. 41

K danému článku by se hodil nějaký obrázek, třeba ilustrační; případně stávající nahradit lepšími.

ADRESA: Orel, č.p. 41 (na návsi proti autobusové zastávce)1

ANOTACE
Hodnotná ukázka zemědělské (původně chalupnické) usedlosti , jejíž stavební vývoj vyvrcholil po požáru r. 1808, kdy byla přestavěna do zděné podoby, s honosnou úpravou štítu. Úprava dotvořena koncem 19.a 20. Století.

DĚJINY
Počátky tohoto vývoje je třeba hledat již v období 12. století, ze kdy jsou první zprávy o vsi Orel. Usedlost vyhořela v roce 1808 a je pravděpodobné, že byla obnovena jako zděná, protože na mapě stabil. katastru v roce 1839 je tak uvedena. Ve výkazech v 17. a 18. století nepatří mezi staky, ale je uvedena jako chalupnická usedlost.

POPIS
Zemědělská usedlost, jejíž stavební vývoj vyvrcholil koncem 19. století do podoby, kterou má dodnes. Usedlost je součástí zástavby návsi a spolu s ohradní zdí a stodolou tvoří kompaktní uzavřený areál. ( popis L. Štěpán 1986)

Památkově chráněno od 3. 5. 19582

  1. mapy.cz[]
  2. npu.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.