Návrh: Veřejná evidence podnětů údržbě na slatinak.cz

Problémy s čistotou, městských zařízením či infrastrukturou lze zapisovat jako příspěvky na slatinak.cz .

Pro lepší vyhledání by příspěvky byly označeny stavem (navrženo, odloženo, hotovo….) a zároveň by byly v rubrikách „údržba“ a „návrh“ nebo „téma“. Dále by mohly být zapracovány do obsahu webu, tedy propojeny s příslušnými příspěvky, pokud to tedy stojí za to.

Dále by bylo potřeba doplnit formulář, který by umožňoval tyto příspěvky filtrovat a řadit.

Tato forma by byla pracnější a méně přehledná, ale zase by umožnila složitější problémy lépe rozvinout, doplnit výhodami či nevýhodami, okolnostmi, zdroji, fotografiemi apod. a také přiřadit ke kartám, kterých se týkají.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.