Veřejná sbírka na opravu Kočičího hrádku

Na začátku dubna se Kočičí hrádek, oblíbený cíl hlavně malých
návštěvníků našeho města i dětí ze Slatiňan se stal cílem nájezdu
bezohledných vandalů. Kuželová stříška hlavní věže je utržená,
cimbuří a další ozdobné prvky jsou rozbité a nátěr je otlučený
a počmáraný.
Zatím neznámé pachatele hledá Policie ČR. Případné informace
prosím předejte telefonicky na číslo 469 660 236, nebo e-mail:
mesto@slatinany.cz nebo přímo na linku policie č. 158.
Náklady na opravu tohoto vandalského činu jsou odhadovány
ve výši téměř 100 000 Kč. Rada města na své 42. schůzi rozhodla
o vyhlášení veřejné sbírky. Své případné finanční příspěvky
na opravu Kočičího hrádku můžete vložit do sbírkových pokladni-
ček, které jsou umístěné na MěÚ na matrice a v Infocentru. Přispět
můžete též převodem či vložením peněžního daru přímo na zvláštní
účet č. 35–11 44 13 83 29/0800.
Město Slatiňany chce Kočičí hrádek opravit ještě před prázdninami
a děkuje všem případným dárcům a Krajskému úřadu Pardubického
kraje za vstřícnost při povolení pořádání veřejné sbírky.
MVDr. Ivan Jeník, starosta

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.