Finanční sbírka na potřeby běženců ve Slatiňanech organizovaná Městem

Město Slatiňany vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině. Z výtěžku sbírky budou hrazeny náklady spojené s ubytováním běženců z Ukrajiny na území města Slatiňany a nákup potravin, hygienických a ostatních potřeb pro ně.

Přispívat je možné na transparentní bankovní účet č. 6147613319/0800 u České spořitelny, a.s. – přehled přijatých plateb.

Peníze z transparentního účtu jsou určeny pro všechny ukrajinské uprchlíky na katastru Slatiňan. Primárně na hrazení obědů pro děti stravované ve školní jídelně. Požaduje-li někdo potvrzení o poskytnutí daru, nechť se obrátí na odbor finanční MěÚ Slatiňany.1


ne 14. 3. 2022 Rada města Slatiňany schválila konání veřejné sbírky na pomoc Ukrajině. Na základě oznámení bylo Krajským úřadem Pardubického kraje vydáno osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky a dnem 19. 3. 2022 byla sbírka zahájena.

Prostřednictvím zřízeného transparentního účtu, nebo v hotovosti prostřednictvím pokladniček umístěných v informačním centru a na matrice města, mohli občané jakoukoliv peněžní částkou přispívat na náhradu nákladů spojených s ubytováním běženců z Ukrajiny na území města Slatiňany, zejména na nákup potravin, hygienických potřeb a oblečení.

Do zapečetěných pokladniček přispívatelé vhodili 27 171,- Kč a na účet bylo připsáno 112 425,- Kč. Celkový příjem z této sbírky včetně úroku dosáhl 139 601,95 Kč. Z této sbírky bylo hrazeno stravné ukrajinským dětem, které navštěvovaly MŠ Slatiňany a ZŠ Slatiňany a které se stravovaly
ve Školní jídelně Slatiňany. Dále bylo zakoupeno ložní prádlo pro ubytované Ukrajince na ubytovně SK Spartak Slatiňany a zakoupeny potravinové balíčky pro děti zde ubytované a na území města. Nákupem trvanlivých potravin v hodnotě 10 000,- Kč přispělo i Město Slatiňany.

Vzhledem k tomu, že žádné příjmy na účet již v r. 2023 nepřicházely, byl účet s nulovým zůstatkem k 31. 7. 2023 zrušen. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

Hana Hanušová 2

  1. Dne 23.03.2022 v 9:46 Josef Prokš, Ing. napsal[]
  2. Ozvěny 10/2023[]

Odkaz: hlášení MR 21.3.2022

Odkaz: www.slatinany.cz

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.