Téma: Veřejné informace o znečištění ovzduší

Aktuální nahlášená množství různých splodin ve srovnání s dalšími znečišťovateli lze nalézt na interaktivní mapě znečišťovatelů Znečišťovatelé pod lupou. Aplikace umí vytvářet i žebříčky znečišťovatelů pro různé kategorie emisí v zadaném okruhu – například nejvýznamnější producenti skleníkových plynů do 20 km od Slatiňan za rok 2016 jsou zde.

Mapa využívá informace z Integrovaného registru znečišťování (IRZ)spravovaného Ministerstvem životního prostředí.

V IRZ se však nenacházejí veškeré emise, ale pouze emise překračující určitou úroveň (ohlašovací práh). Nižší emise nemusí znečišťovatelé poskytovat.

Další zdroj, kde se dají najít i nižší hodnoty přenesených znečišťujících látek (hodnoty pod ohlašovacím prahem do IRZ), avšak za jediný rok, je portál CHMI.

Přehled za celé kraje lze nalézt na stránkách MŽP zde.

Excelovou tabulku škodlivých látek s ohlašovacími (nikoliv mezními) limity platnými v roce 2008 a jak která látka škodí, je zde, autor je Jindřich Petrlík .

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.