Veřejné projednání Územního plánu

Veřejné projednání se konalo 13.5.2019 ve 14h na . Účastnilo se ho celkem asi 50 lidí, z toho asi 30 občanů řešících předně své nemovitosti, zástupci Sedmy, zástupci Výboru pro územní plánování. Jednání vedl Zdeněk Havlík z MÚ Chrudim za pořizovatele, zástupce architektonické kanceláře Surpmo pověřený zastupitel Jan Brůžek.

Na projednání byl nejdříve stručně popsán výkres a textová část, jaké podmínky je třeba dále splnit před případnou výstavbou v různých plochách. Poté se odpovídalo na obecné dotazy – týkaly se např. problematiky odstínění nevzhledných budov a obchvatu (jak esteticky, tak hlukově).

Zdeněk Havlík nakonec upozornil všechny zúčastněné, že aby se připomínkami někdo zabýval, musí být během 7 dnu doručeny písemně na MÚ do Chrudimi.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.