Veřejné projednání využití prostor obchodu v Trpišově a okolí

Osadní výbor obce Trpišov svolává veřejné shromáždění obyvatel obce Trpišov k projednání účelného využití prostor budovy obchodu
a ostatních veřejných prostor.

Od 16:30 V pondělí 2. 3. 2020 V hostinci Obora

vizualizace rekonstrukce obchodu v Trpišově z roku 2014

V současné chvíli je schválené stavební povolení na úpravu budovy obchodu na návsi, kde spodní část je navržena jako obchod a v horní části by měl vzniknout byt o rozloze cca 130 m2.

Chceme vyvolat diskuzi o tom, jaké jsou možnosti účelného využití prostor této budovy v zájmu co největšího počtu lidí. Zajímá nás, jaké máte představy o tom, k jakému veřejnému účelu by tyto prostory měly sloužit.

V případě, že se nebudete moci veřejného shromáždění zúčastnit, můžete svými názory a postřehy přispět k nastavení budoucí podoby veřejného prostranství v obci vyplněním informací níže.

Své názory vhazujte do neděle 23. 2. 2020 v Hostinci Obora do dřevěné bedny (hned za vchodem).


Můj návrh na využití prostor budovy obchodu:

  • přízemí…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • podkroví………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Můj návrh na úpravu návsi a veřejných prostor obecně (co mi chybí, co bych chtěl/a změnit, upravit, opravit, odstranit, vylepšit. Náves, zastávka, rybník):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.