Veřejné zakázky malého rozsahu

VZMR = veřejné zakázky malého rozsahu. Podle zákona zakázky do 2 mio za služby a 6 mio za stavební práce jsou tzv VZMR a město si jejich zadávání může řešit poměrně volně (resp. zákon požaduje pouze, že musí být transparentní za ceny v čase a místě obvyklé).

U nás na městě je to ošetřeno vnitřní směrnicí, kterou schválila rada. Námi poslední revidovaná verze platná v březnu 2019 říká, že

  • zakázky do 100 tis lze zadávat bez schválení rady města (aby při nákupu například kancelářských potřeb nemuseli 14 dnů na schůzi rady) – zde stačí podpis starosty a místostarosty
  • mezi 100 – 200 300 tis je nutné schválení radou a
  • nad 200 300 tis *1 se musí jednat o veřejnou výzvu.

Ve Slatiňanech bylo původně (2018) 200 tis bez vědomí rady, nad 200 tis u služeb veřejná výzva, u stavebních prací nad 600 tis veřejná výzva (200-600 tis schválení radou).

Je ale nezbytně nutné, aby takové položky byly zahrnuté v rozpočtu daného roku, který schvaluje ZM. V případě, že se NEjedná o havarijní stav, zakázky se kategoricky v rámci roku sčítají, takže případné rozdělení nákupu třeba do tří faktur nic neřeší. Pro příklad, pokud bude v rozpočtu 2019 schválena částka přes 120 tis na kancelářské potřeby, může úřad bez vědomí rady nakoupit kancelářské potřeby v celkové sumě 100 tis, prakticky libovolným způsobem. Pokud by tuto částku měl byť o korunu přesáhnout, musí na každý nákup žádat schválení rady, případně pokud by částka překročila 200 tis, musí být zakázka zveřejněna. Kvůli tomu je rozpočet města členěn na detailnější položky a s hranicemi v rámci směrnice VZMR šlo jít níže.

Plnění směrnice VZMR kontroluje pouze kontrolní a finanční výbor, proto se většinou tyto výbory přenechávají opozici (o finanční výbor překvapivě opozice zájem neměla, proto zůstal koalici, viz koaliční smlouva, kde bylo psáno rozdělení ve prospěch opozice). U ÚHOSu nelze VZMR napadnout - viz. https://www.epravo.cz/top/clanky/konec-nejasnosti-ohledne-prezkumu-vzmr-101649.html _blank rel="noopener">https://www.epravo.cz/top/clanky/konec-nejasnosti-ohledne-prezkumu-vzmr-101649.html .

U zakázky na dobu neurčitou se předpokládaná roční cena, která se násobí koeficientem, a na základě toho se určuje, o jaký typ se jedná. Tedy například odpady už nejsou VZMR, spadají do nadlimitní veřejné zakázky, která už je zákonem poměrně specificky definovaná a tak si na její administraci objednáváme firmu.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.