Návrh: Veřejný dlouhodobý plán všech možných investičních akcí

„Seznam zbožných přání.“ Na webu města by vznikl veřejně plán (zásobník) akcí na několik let dopředu.

U každé akce bude nějak ohodnocena důležitost podle několika kritérií, pokud možno transparentních (např. 0-10 podle Rady města, jak věc spěchá, kolika % obyvatel se to týká, jak je významná z pohledu koaliční smlouvy apod.)

Smysl je ten, že všichni zastupitelé i občané, které to zajímá, budou vědět, proč se ten který rok dělá právě to a budou-li mít dojem, že nějaká akce se neoprávněně netěší patřičné pozornosti, může na to upozornit. Naopak to díky transparentnosti ztíží možné „obchodování“ s akcemi (ty mi podpoříš tohlo a já tohle) anebo rozptýlí podezření, že něco takového se děje.

Některé akce mohou být jen navržené a ve formě studie připravené, kdyby byly peníze nebo se staly prioritou, je možné, že většina se nikdy nezrealizuje.

Plán bude živý a bude se stále upřesňovat, spravoval by ho tajemník, pořadí podle toho, jak celkově bude nahoře. Při přípravě plánu investičních akcí na další rok by měla Rada vycházet z tohoto seznamu a respektovat pořadí. Když se podaří na něco získat dotaci, není problém dotyčnou akci včlenit mezi plánované anebo pořadí zaktualizovat.

Technické provedení

Nabízí se několik variant:

  1. nejjednodušší je excelová tabulka ke stažení, další možnost jsou
  2. Google Sheets
  3. zvláštní funkcionalita webu města (musela by se asi doprogramovat)
  4. zvláštní stránka na jiném redakčním systému (např. wordpress) odkazovaná vzájemně s aktuálními stránkami (lidé by ani nemuseli poznat, že to není jeden web)
    1. provozovaný městem
    2. externí – např. na slatinak.cz

Další možné funkce

Ke každé akci by bylo v budoucnu možné přidávat podrobnosti – odhad ceny, stádium či důvod zamítnutí, podmínky realizace apod. (když ne na webu města, tak třeba na slatinaku).

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.