Návrh: Vést kanalizace spádem do Orle místo přes kopec do Slatiňan

Ze zápisu zastupitelstva 24/9/2019

Ing. Brůžek – otázkou je, zda by nebylo levnější odkanalizovat Kunčí do Orle ve spádu a ne čerpat to přes kopec do Slatiňan Starosta – nebylo, není to tak jednoduché

Ing. Brůžek – šlo by to do stejné kanalizace Starosta – kanalizace od Orle by to neunesla, kanalizace Orel – Slatiňany je na hranici kapacity, například Zaječice se do ní už nemůžou připojit.

pí Málková – kanalizace z Orle na Slatiňany byl problém už dříve a to se Orel od té doby ještě rozrostla, takže to bylo zamítnuto již zpočátku

Vítězslav Kolek – kdo se jak napojí, určuje VAK
Ing. Hoffman – VAK si to určitě prověřil

Starosta – p. Jehlička už musel při stavbě kanalizace udělat takové opatření, aby se na jeho kanalizaci mohlo Kunčí v budoucnu připojit

pí Heerová – mají nemovitost na ul. Vítězství a z VAKU měli podmínku, že do kanalizace mohou odvádět pouze odpadní vodu

Ing. Bušta – počítá se tedy do budoucna s výměnou kanalizace, když je na hranici kapacity?

Starosta – tento dotaz je spíše na VAK, kanalizace je v jejich vlastnictví

pí Herrová – stávající kanalizace je od roku 2002

Do Orle není spád – viz obr:

profil cesty Kunčí-Orel – mapy_cz

Jeden komentář u “Návrh: Vést kanalizace spádem do Orle místo přes kopec do Slatiňan

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.