Téma: Větší transparentnost

Transparentnost je účinný nástroj proti korupci a plýtvání.

A v demokracii, kde občané mají možnost ovlivňovat společné věci, by měli mít informace, na základě kterých se mají rozhodnout.

Důvěřuj ale prověřuj.

Kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Jan 3,19-21 * (transparentnost podle Bible)

Jeden komentář u “Téma: Větší transparentnost”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.