Věž kostela je v havarijním stavu

Odborný průzkum loni na podzim konstatoval havarijní stav a nutnou brzkou opravu střechy a cimbuří věže kostela. Farnost tedy přehodnotila plánované investice a opravu věže určila jako hlavní akci pro letošní rok. První část oprav byla zahájena, na zbytek se ještě shánějí peníze.

Věž slatiňanského farního kostela sv. Martina byla postavena podle návrhu Františka Schmoranze při celkové novogotické rekonstrukci v letech 1891-92, která byla jedna z jeho hlavních prací.1 Uvnitř věže je točité schodiště, kterým se dá vystoupat až na cimbuří kolem cihlové střechy (tzv. helmice věže) ve výši 23 m2. Cimbuří bylo přístupné veřejnosti během Noci kostelů.

Vzhled kostela před novogotickou přestavbou F. Schmoranze

Odborný průzkum objednaný památkáři provedl chrudimský restaurátor Zdeněk Šmahel z Chrudimi loni v listopadu. Konstatoval vydrolené spáry, praskliny ve zdivu, popraskané cihly, starší opravy cihlového zdiva ochozu nedostačující a vyžilé, pronikání srážkové vlhkosti prasklinami do struktury zdiva, uvolněné cementové vysprávky ochozu věže dostatečně neizolují, naopak zadržují vlhkost ve zdivu. Kovové držáky a kovové stupně na vrchol věže jsou zkorodovány. Předpokládané náklady na opravu odhadl na 600 tis. Kč (všechny zde uvedené ceny jsou včetně DPH).

Ekonomická rada farnosti rozdělila opravu z finančních důvodů na dvě části: nejdříve statické zajištění pískovcového cimbuří provázáním pískovcových bloků nerezovými kramlemi, čištění pískovce, zpevnění, revize spár, tmelení, barevná retuš a hydrofobizace pískovce, aby odpuzoval vodu. Ve druhé části oprav by se pak opravilo zdivo do výšky parapetu , přezdily uvolněné cihly, provedla hydroizolace ochozu cimbuří kolem cihlové helmice věže a vyspádoval ochoz do chrličů3.

Na žádost farnosti připravil stavební technik biskupství soutěž na firmu, která provede první část. Zúčastnili se jí tři uchazeči, zvítězil restaurátor Zdeněk Šmahel za cenu 252 tis. Kč. Termín je od dubna do listopadu.

Soutěž na druhou část oprav v předpokládané ceně kolem 350tis. Kč by podle faráře Boguslawa Partyky měla proběhnout v květnu, celou opravu by chtěl mít pak hotovou do zimy. Investorem oprav je farnost, peníze na ni však zatím nemá – kraj přislíbil 150tis bez DPH4 a od biskupství se očekává kolem 100tis, což pokryje první část. Farnost chystá také žádost o příspěvek na město Slatiňany a na zbytek shání dary od sponzorů, farníků a dalších lidí, kterým na této památce záleží.

věž kostela v roce 1949

Tímto by měla být střecha věže zajištěna proti nevratnému zničení vlivem zatékající vody. Věž by však podle Zdeňka Šmahela zasloužila sanaci celé zdi, zejména odstranění rostlin a utěsnění spár, aby se v nich nedržela vlhkost. Ta totiž živí rostliny, které svým růstem pak spáry drolí a zeď nadále narušují2.

  1. BcA. Zdeněk Šmahel – RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM a ZÁMĚR. Kostel sv. Martina, Slatiňany; 08.10.2023 Chrudim[]
  2. Zdeněk Šmahel telefonicky 17/4/2024[][]
  3. Zdeněk Šmahel emailem 17/4/2024[]
  4. PP3: Restaurování pískovcového ochozu a zajištění cimbuří věže kostela – Hlídač státu. (hlidacstatu.cz)[]

Odkaz: Ozvěny 5/2024

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.