Téma: Vilemína Josefina z Auerspergu

*26.7.1826 Milán  + 19. 12.1898 Vídeň

Narodila se jako Vilemína Josefína z Colloreda-Mansfeldu. Jejími rodiči byli František de Paula, hrabě z Colloredo-Mansfeldu a Kristýna, hraběnka Clam-Gallasová, dcera maršála Kristiána Kryštofa z Clam-Gallasu. Vychovávána byla na císařském dvoře ve Vídni. Její rodiče vlastnili zámek na Zelené hoře a mladá kněžna zde příležitostně trávila čas v letním období.1

Dne 29. dubna 1845 se v katedrále svatého Víta na Pražském hradě vdala za Vincence Karla z Auespergu (1812–1867), jejž adoptoval kníže Karel z Auerspergu a jehož rozsáhlý majetek později zdědil. Od svého otce dostala nevěsta věnem Zelenou Horu, jelikož však v té době nebyla Vilemína plnoletá, spravoval darovaný zámek její otec František de Paula spolu se svým zetěm Vincencem Karlem, Vilemíniným manželem, ale také jejím poručníkem.1

Vilemína mající výtvarné nadání vytvořila pro žlebský zámek tapety, vyšila ubrus a vykreslila erby všech ženských držitelek zámku. Dne 7. července 1867 na vídeňském předměstí v Hietzingu zemřel její manžel, kníže Vincenc Karel. Po jeho smrti nechala Vilemína opravit a zvelebit zámek na Zelené Hoře. Modernizovala zdejší zámecký park i zahradnictví, nechala vysušit louky pod zámkem, v kraji vystavěla kapličky či upravovala silnice a vybudovala pěšiny vybavené lavičkami a altánky.1

Kněžna Vilemína zemřela krátce před Štědrým dnem roku 1898 ve Vídni a byla pochována do rodové hrobky Auerspergů s kaplí svaté Anny, která se nacházela v blízkosti Žleb. Roku 1986 byly její ostatky z důvodu rušení hrobky kvůli rozšiřujícímu se kamenolomu přesunuty do krypty hřbitovní kaple svatého Marka.1

  1. wikipedia: Vilemína Josefina z Auerspergu[][][][]

Jeden komentář u “Téma: Vilemína Josefina z Auerspergu”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.