Téma: Vincenc Karel Auersperg

* 15.7.1812 ,DornbachVídně + 7.7.1867 Hietzing

Vincenc Karel z Auerspergu (německy Vinzenz Karl Joseph Gabriel Heinrich von Auersperg byl český šlechtic z rodu Auerspergů (mladší knížecí linie), velkostatkář a politik.

Vincenc Karel Josef Gabriel Jindřich z Auerspergu se narodil ve Vídni dne 15. července 1812 Gabriele Auerspergové, jejíž manžel však ještě před narozením syna zemřel. Po narození jej adoptoval polní podmaršálek kníže Karel z Auerspergu a Vincenc Karel později zdědil jeho rozsáhlý majetek (v Čechách např. Žleby, Tupadly, velká část též v Tyrolsku).1

Jak bylo v jeho době obvyklé, snažil se o modernizaci hospodářství na svých velkostatcích a podílel se na romantickohistorických přestavbách svých zámků v Čechách (Žleby). Kníže Vincenc Karel založil ve Slatiňanech jedno z nejvýznamnějších středisek pro výcvik překážkových koní v Rakousko-Uhersku. Kromě toho, inspirován romány Waltera Scotta, nechal v romantickém duchu přestavět zámek ve Žlebech.2

Byl členem českého zemského sněmu za nefideikomisní velkostatek a po vzniku člen panské sněmovny. Od roku 1863 byl rakouským nejvyšším komořím. V roce 1855 mu byl udělen Řád železné koruny 1. třídy a roku 1865 Řád zlatého rouna.

Den 29. dubna 1845 se v pražské katedrále sv. Víta oženil s Vilemínou, rozenou z Colloredo-Mansfeldu. Spolu měli sedm dětí (dvě z nich zemřely v dětském věku). Dědicem rodového majetku se stal nejstarší syn František Josef.

Kníže Vincenc Karel zemřel 7. července 1867 na vídeňském předměstí v Hietzingu.

  1. Ozvěny 1/2022 – Vorel Milan: Šlechetná kněžna gabriela auerspergová z lobkovic (1793–1863) si oblíbila slatiňany pro příslovečnou zbožnost místního lidu[]
  2. wikipedia: Vilemína Josefina z Auerspergu[]

4 komentáře u „Téma: Vincenc Karel Auersperg“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.