Virové prázdniny. Zákaz shromažďování a hromadných akcí nad 100 osob. Skaut zrušil schůzky.

V souvislosti s nařízením vlády ČR budou z preventivních důvodů od zítřka 11.3.2020 na neurčito zavřeny školy pro děti.

Celkový počet případů v ČR roste, ale zatím je potvrzeno jen pár desítek případů – aktuální čísla zde

Z hlášení

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nařizuje v souvislosti  s nepříznivým vývojem výskytu onemocnění COVID – 19 toto mimořádné opatření:

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona.

Dále se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.

Skauti

V reakci na rozhodnutí přijímaná státními institucemi s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je s platností od 11. března 2020 do odvolání pozastavena všechna běžná skautská činnost (družinové schůzky, oddílové schůzky, výpravy, závody) i akce skautského vzdělávání. *2

ZUŠ

Do odvolání zákazu se na ZUŠ SlatiňanyNEVYUČUJE. *3

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.