Téma: Vitrína v parku před školou

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Vprostřed parku před školou stojí jakási vitrína. Kolem roku 2010 v ní byl ještě barometr a teploměr, ale ten pak zmizel. Nějakou dobu byla prázdná, teď je v ní nějaké povídání o architektu Schmoranzovi.

Tato stanice byla postavena a vybavena přístroji v letech 1958–1959 nákladem rodičovského sdružení při tehdejší osmileté střední škole dle projektu slatiňanského stavitele Gustava Schmoranze (1896–1967).*1

V článku v Ozvěnách z dubna 1991, popisujícím parčík před školou, nazvaném po spisovateli J. Johnovi, působícím ve Slatiňanech, bylo konstatováno, že se tato stanice nachází ve špatném technickém stavu a je bez přístrojů.*1

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.