Téma: Vizuální identita města

Rada města vybrala jako dodavatele společnost Prime Production Studio s.r.o. s nabídkovou cenou 153 460 Kč bez DPH. 1


Jedná se zejména o grafické zpracování nového loga, které bude zadavatelem užíváno k jeho vnější prezentaci a identifikaci, tvorba grafického návrhu vizitek, které budou využívat již nově vytvořené logo, dále návrh korporátní palety barev, písma nebo grafického návrhu hlavičkového papíru zadavatele, jež bude sloužit pro lepší profesionální vzhled dokumentů zadavatele. Dále se jedná o tvorbu grafického návrhu dopisní obálky, jež bude sloužit k profesionální prezentaci zadavatele navenek nebo tvorbu moderní grafiky listin Ozvěny. Současně bude prováděna i realizace reklamních předmětů s motivem zadavatele, jež bude sloužit k prezentaci zadavatele.
Komunikační strategie:
– bude nastaven jednoznačný systém komunikace městského úřadu (Města Slatiňany) navenek. Bude vytvořen ucelený dokument, který kompletně zmapuje komunikaci města Slatiňany vůči občanům, návštěvníkům či klientům městského úřadu. Dokument bude obsahovat analytickou a návrhovou část. Součástí plnění bude také provedení školení zaměstnanců městského úřadu.

Zadavatel dále v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky předpokládá veřejné seznámení s komunikační strategií a grafickým manuálem.
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahuje Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace včetně jejích příloh.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 206 611,00 Kč

  1. RM[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.