Vláda schválila novou odpadovou legislativu

Nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o obalech a tzv. změnový zákon by měl přinést celoevropský trend zvyšování recyklace komunálního odpadu.

Očekává v roce 2025 recyklovat komunální odpad z 55 % oproti dnešním 39 %. V roce 2030 60 %, 2035 65%.

Mezi hlavní změny obsažené v nových zákonech patří:

  • postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu ze současných 500 korun až na 1850/tunu korun v roce 2030 a zákaz skládkování využitelných odpadů v roce 2030 (se posouvá ze současných 2024).
  • Poplatek za ukládání odpadu na skládky není totožný s poplatkem, který občanům stanovují obce za svoz odpadů, ten je dnes max. 1000 Kč/osobu a v návrhu je max. 1200 Kč, protože v současnosti již reálné náklady některých obcí dosahují až této částky.
  • Když bude obec dostatečně třídit, pak za skládkování zbylých odpadů nebude platit zvýšený poplatek za ukládání odpadů na skládky (800 korun v roce 2030). To samé platí pro občany. V roce 2020 bude využití slevy podmíněno vytříděním minimálně 45 % skla, plastu, papíru, kovů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu z celkové produkce komunálních odpadů na území obce, a až 75 % v roce 2027.
  • Zákon umožní použití PAYT – způsob je ponechán na obci. 
  • Minimální poplatky za odkládání odpadu
  • Povinné třídění textilu
  • zavádějí tzv. ekomodulaci – zdražení hůře recyklovatelných obalů

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.