Vláda schválila novou odpadovou legislativu

Nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o obalech a tzv. změnový zákon by měl přinést celoevropský trend zvyšování recyklace komunálního odpadu.

Očekává v roce 2025 recyklovat komunální odpad z 55 % oproti dnešním 39 %. V roce 2030 60 %, 2035 65%.1

Aby stát motivoval k redukci směsného odpadu, zvyšuje každoročně poplatek za skládkování z 800 Kč v roce 2023 postupně až na 1850 Kč od roku 2029 2

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Množství odpadu na obyvatele v tunách 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

3

Mezi hlavní změny obsažené v nových zákonech patří:

  • postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu ze současných 500 korun až na 1850/tunu korun v roce 2030 a zákaz skládkování využitelných odpadů v roce 2030 (se posouvá ze současných 2024).
  • Poplatek za ukládání odpadu na skládky není totožný s poplatkem, který občanům stanovují obce za svoz odpadů, ten je dnes max. 1000 Kč/osobu a v návrhu je max. 1200 Kč, protože v současnosti již reálné náklady některých obcí dosahují až této částky.
  • Když bude obec dostatečně třídit, pak za skládkování zbylých odpadů nebude platit zvýšený poplatek za ukládání odpadů na skládky (800 korun v roce 2030). To samé platí pro občany. V roce 2020 bude využití slevy podmíněno vytříděním minimálně 45 % skla, plastu, papíru, kovů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu z celkové produkce komunálních odpadů na území obce, a až 75 % v roce 2027.
  • Zákon umožní použití PAYT – způsob je ponechán na obci. 
  • Minimální poplatky za odkládání odpadu
  • Povinné třídění textilu
  • zavádějí tzv. ekomodulaci – zdražení hůře recyklovatelných obalů
  1. §59 odst. 3 Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému – (541/2020 Sb. Zákon o odpadech (zakonyprolidi.cz) []
  2. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech (zakonyprolidi.cz) Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku a procenta, kterými se rozpočty podílejí na výnosu poplatků[]
  3. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech (zakonyprolidi.cz) Množství odpadů, na které se vztahuje výjimka podle § 157[]

Jeden komentář u “Vláda schválila novou odpadovou legislativu”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.