Vládo, pusťte děti do přírody!

Dopis odeslaný 11.11.2020 členům Vlády ČR


Jak podpořit děti a neohrozit rizikové skupiny

Vážení členové vlády, v návaznosti na vývoj nákazové situace připravujete pětistupňový „Jízdní řád“, který má zajistit přehledný a srozumitelný postup při určité míře nákazy.

Opatrnost při mnoha otaznících spojených s působením Covidu 19, snaha neohrozit rizikové skupiny a nezahltit zdravotnický systém, jsou na místě.

Zároveň je velmi obtížné posoudit, které oblasti ekonomiky, v jaké míře a na jak dlouho uzavřít.

Velká nerovnováha v celém komplexu opatření však vznikla a je praktikována v oblasti práce s dětmi a mládeží.

V současné době po přibližně měsíci od uzavření škol a zavedení distanční výuky a zastavení prezenčních forem volnočasových aktivit pozorujeme erozi důležitých návyků, nárůst depresí, narušení sociálních vztahů, vznik a rozvoj závislosti na virtuální realitě, zpohodlnění … mladé generace.

Potřebujeme najít takový způsob práce s mladou generací, který neohrozí rizikové skupiny a zároveň sníží uvedená rizika.

Řešení nespočívá pouze v tom, zda uzavřeme nebo otevřeme školy, případně některé třídy. Potřebujeme model, který i při horší nákazové situaci umožní bezpečnou míru aktivit pro děti a mládež, které by mohly vypadat následovně:

Např. v pondělí jsou ve škole šesťáci, v úterý sedmáci atd., tedy nedochází ke křížení mnoha tříd. Jeden den z týdne má tedy každá třída prezenční výuku ve škole. Další den z týdne vyrazí každá třída (opět jako uzavřená homogenní skupina) na vycházku do přírody, bude poznávat okolí, přírodniny, bude se hýbat na čerstvém vzduchu. Ve zbylých třech dnech probíhá distanční výuka.

koronavir na škole

Dobrovolníci z řad spolků pracujících s mládeží by měli mít možnost i za horší nákazové situace pořádat s malou stále stejnou skupinkou pravidelně vycházky do přírody a program venku. Pomůže to odolnosti dětí, sociálním vztahům i problematice vzniku závislostí.

Pokud dovolujete kumulování lidí v supermarketech, není důvod bránit malým homogenním skupinkám dětí realizovat vycházky do přírody.

Vzhledem k riziku dalších vln epidemie je třeba přemýšlet o těchto a dalších možnostech, abychom v zájmu bezpečnosti části obyvatel neobětovali jinou skupinu, která je zároveň naší budoucností.

Mgr. Daniel Vychodil, učitel a skautský vedoucí, Slatiňany

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.