Téma: VO-PD na Starém náměstí, v Raisově a Šmeralově ulici

Pro osvětlení řešeného území je navrženo 32 světelných míst se svítidly LED.

Ocelové, bezpatkové sloupy o výšce 4 – 6 m budou umístěny podél vozovky v zeleném pásu, případně chodníku. Sloupy VO budou osazeny do betonových pouzdrových základů. Sloupy umístěné do chodníku budou postaveny tak, aby byla zachována průchodná šířka chodníku min. 0,9 m. U všech sloupů musí být dodržena minimální vzdálenost sloupu od krajnice vozovky 0,5 m.

V ulici Šmeralově budou sloupy VO umístěny ke krajnici vozovky s přisazením k podezdívce oplocení. Na všechny navržené sloupy budou přímo namontována typizovaná LED svítidla.

Vedení bude uloženo v zemní rýze a vedeno v linii sloupů s umístěním převážně v zeleném pásu komunikace, případně v chodníku. Kabelové vedení bude uloženo v celé trase v zemní rýze v chráničce. Přechody vedení přes vozovku budou řešeny překopy, a to z důvodu existence a polohy současných inženýrských sítí.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.