Téma: Rekonstrukce VO v ul. Schmoranzova

Schmoranzova ulice

Stávající veřejné osvětlení v ulici Schmoranzova je dožilé a nevyhovující. Na základě této skutečnosti Rada města schválila předložený návrh situačního výkresu na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení v ulici Schmoranzova, a to od kruhového objezdu (šišáku) až k železničnímu přejezdu. Záměr spočívá v pořízení 10-ti nových osvětlovacích těles včetně sloupů a jejich nového rozmístění v souladu s platnou legislativou včetně položení nového rozvodu zemního kabelového vedení.
Jedná se o svítidla LED, které nevytvářejí světelný smog, a u kterých lze regulovat kužel dopadu světla a intenzitu svícení. Jedná se o typ lamp, které se např. nalézá v ulici Klášterní.

LED svítidlo WOW

Součástí schváleného záměru je i osvětlení pro plánovaný nový přechod na hřbitov. V letošním roce se předpokládá vypracování projektové dokumentace na stavbu a koncem letošního roku bude podána žádost o územní rozhodnutí a v první polovině roku 2020 je plánována realizace stavby.

situace rekonstrukce VO ve Schmoranzově ulici 2020

K návrhu ponechat sloupy vedení: Technicky nelze dát nová osvětlovací tělesa na staré sloupy, je nutné vyměnit jak sloupy tak nová tělesa. Osvětlení je jedno z nejstarších (ještě ze socialismu), sloupy jsou již dožilé včetně vedení

Jedná se o rekonstrukci stávajícího VO v ulici Schmoranzova, a to od
kruhového objezdu (šišáku) až k železničnímu přejezdu. Záměr
spočívá v pořízení 10-ti nových LED osvětlovacích těles včetně sloupů
a jejich nového rozmístění včetně položení nového rozvodu zemního
kabelového vedení. *1

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.