Téma: Nové osvětlení do zbytku Klášterní a Švermovy ulice

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve zbývající části ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova až na její konec. Jedná se o 9 nových lamp LED včetně sloupů, u kterých lze regulovat kužel dopadu světla a intenzitu svícení.

Projektová kancelář: Ing. Radim Loukota, Pardubice a Miroslav Suchý, Chrudim; Finanční rozpočet projektu 3,8 mil.Kč; Plánovaný termín započetí 7-8/2021 1

V ulici Švermova bude nových 30 osvětlovacích těles včetně sloupů.

Samotná realizace stavby bude odvislá od získání příslušných povolení a možnosti rozpočtu města v roce 2021.

Občané dotčených ulic byli informování dopisem, že do 6.11.2020 mohou zasílat připomínky vedoucímu odboru výstavby a investic, protože kvůli koronaviru jsou zakázána zbytná shromáždění.

Rada města vybrala jako dodavatele společnost TES, spol. s  r. o., s  nejnižší cenou ve  výši 5 290 309 Kč bez DPH.2

  1. úřední deska MU Slatiňany 24.2.2021[]
  2. Rada města Slatiňany projednala na 126. schůzi – slatinak.cz[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.