Téma: VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Sídlo: Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim
IČO: 27484211

www.vschrudim.cz 844114455 469669911 Poruchy a havárie: 469669911 Fakturace smlouvy: 469669976

VS Chrudim je jedna z asi 10-ti dceřiných společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. (dále ENERGIE AG), kterou z 99% tvoří rakouská Energie AG Oberösterreich Bohemia GmbH; Linz (A). Energie AG vlastní 95% akcií VS Chrudim (zbylých 5% akcií má VAK Chrudim)1. Energie AG získala společnost při privatizaci v roce 2005 za 155 mil. Kč, tato investice se umořila v roce 2019 2

Historie

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (jinak též „VS Chrudim, a.s.“) byla založena dne 21.9.2005 společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. (jako jediným zakladatelem) na základě výsledku výběrového řízení na strategického provozovatele vyhlášeného společností VAK Chrudim za účelem nájmu a provozování vodárenské infrastruktury vlastněné VAK Chrudim na dobu 25 let do roku 2030.

Roční obrat (2016-2018) je kolem 320 mil. Kč, z toho:1

  • 20 mil. Kč zisk (ca. 7% – většina rozdělena oběma akcionářům formou dividend)2,
   • k tomu 4 mil. daň ze zisku
  • kolem 73 mil.Kč mzdové náklady vč. odvodů, výrobní a správní režie (139 úvazků),
   • 1-2 mil. Kč.  z toho jsou odměny členů představenstva (4) a dozorčí rady  (3) jsou
  • kolem 100 mil. Kč ročně jde ve prospěch VAK Chrudim, a.s. jako nájem a na rozvoj, údržbu a nájem tohoto majetku [bod 4 kalkulace],
   • dalších 40 mil. Kč jsou blíže nespecifikované služby (možná i za jiné služby, než vodné a stočné)1
  • kolem 40 mil. Kč jde na nákup vody a chemie (z toho 8 mil),3
  • kolem 16 mil. Kč je za elektřinu a plyn,3
   • dalších 8 mil. Kč je blíže nespecifikovaná spotřeba materiálu a energie (možná i za jiné služby, než vodné a stočné)1
  • zbylých 20 mil jsou úpravy pohledávek, majetku, ostatní provozní náklady a další účetnická „kouzla“

 1. výroční zpráva 2017/2018[][][][]
 2. záznam ze zastupitelstva Města Chrudim, projev p. Řezníčka 4:26:00[][]
 3. KALKULACE DVOUSLOŽKOVÉHO VODNÉHO A STOČNÉHO 2020[][]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.