Vodné a stočné v roce 2024 zdraží o něco méně než je inflace

Růst ceny vodného a stočného pro rok 2024 o cca 9 % v jednosložkovém (celkovém) vyjádření je pod inflací roku 2023 (12%1). Do tohoto zvýšení je již započítáno státem zvýšené DPH z 10% na 12%.2

Meziročně sice došlo k mírnému poklesu cen energií (neregulovaná pohyblivá složka) a pohonných hmot, v ostatních položkách však spíše pokračoval trend cenového nárůstu. Již v průběhu roku 2023 došlo k mimořádnému navýšení ceny surové vody od podniku Povodí Labe, další navýšení je plánováno i pro rok 2024. Dojde k navýšení mzdových prostředků, jinak by hrozil odliv profesně zdatných zaměstnanců do lépe placených odvětví. Také náklady na chemikálie používané při čištění vody
surové i odpadní stále rostou. Současně se však soustředíme i na  optimalizaci procesů při výrobě a čištění s cílem dosáhnout výraznějších energetických úspor či úspor právě na chemikáliích.2

Hledali jsme cestu, jak navýšit prostředky na obnovu vodárenské infrastruktury (vlastněnou městy přes VAKu)2

Ceny pro rok 2024 vč. DPH 12%

položka pevná část pohyblivá část
vodné do 2,5 m3/h 952 Kč/rok 56,40 Kč/m3
vodné+stočné do 2,5 m3/h 1904 Kč/rok 113,48 Kč/m3
samotné stočné do 2,5m3/h 952 Kč/rok 62,19 Kč/m3

Dlouhodobé srovnání cen je v článku Cena vodného a stočného – slatinak.cz. Původní tabulka je zde: Vodovody a kanalizace Chrudim, (vschrudim.cz)

  1. meziročně říjen Inflace – druhy, definice, tabulky | ČSÚ (czso.cz)[]
  2. tiskova-zprava-k-cene-vody-2024.pdf (vschrudim.cz) 1/12/2023[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.