Vojtěch Fousek kupuje mlýn v konkurzu

Mlýn Skály zakoupil Můj praděd pan Vojtěch Fousek čestný občan města Příbrami vedoucí-hlavní stárek panského Mlýna v Sedlčanech a to po odchodu do důchodu v 60ti letech od správce konkurzní podstaty, zřejmě  po hraběti Hirošovi, který mlýn pravděpodobně prohýřil.

Mlýn zakoupil v r.1906 a zásadně jej přebudoval,vystavěl krásnou novou budovu mlýna (český funkcionalismus z přelomu 19. a 20. století kterážto po opravě a socialistické devastaci krášlí údolí Chrudimky dodnes).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.