Volební místnosti ve Slatiňanech pro volby 2022

V souladu s ustanovením * 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuji voliče

 1. volby do zastupitelstva města se uskuteční v pátek 23. 9. 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24.9.2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
 2. Místem konání voleb
  1. ve volebním okrsku Č. 1 je volební místnost budova radnice MČÚ Slatiňany Č. p. 36 ve Slatiňanech pro voliče bydlící v ulici a Čp.: Cechova Čp.: 11,25,71,99,166,209,253,255,254,258,290,356,514,553,561,562,583,590,613,630,644, 650,679,692,746,747,759,760,804,846; Dělnická Čp.: 268,269,270,279,280,281,282,292,307,308,369,391; Farská Čp.: 88,765
   Husova Čp.: 225,250,374,377,378,382,383,384,385,386,406,608,626,751
   Jiráskova Čp.: 38,43,44,86,625 K Vlčnovu Čp.: 500,512
   Medunova Čp.: 31,32,33,50,220,221,370,404,566,664,665, 682,683,684,685,686,687,688, 689,690,691,708,709,710,712,713,714,715,716,717,718,71 9,744,763,766,767,784,785,798,
   818,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,91 3,914,915, 918
   Na ostrově čp: 58,63,73,75,79,417
   Na Rembáni Čp.: 706
   Pišťovy Čp.: 51 7,666,147E, 213 E,230 E, 237 E, 202E
   Presy Čp.: 23,1 00,273,278,288,332,349,401,402,412,761,806,853
   Sečská Čp.: 54,232,413,492,504,505,560,648,758,815,840,85 1,860,870,873,884,897
   Schmoranzova Čp.: 89,145,159,172,231,235,254,267,300,310,375,503,555,599
   Smekalova: 862,866,867,868,871,872,875,876,878,880,888,894
   Smetanovo nábřeží Čp.: 13,15,17,18,20,116,764,858
   Spojovací Čp.: 180,658
   Staré náměstí Čp.: 12,847,848
   Šmeralova Čp.: 127,175,177,698
   Štěpánkova Čp.: 188,197,208,212,213,294,295,304,305,306,347,395,418,467,869
   T.G.Masaryka Čp.:
   36,37,40,67,72,78,81,82,83,84,91,94,95,96,1 17,118,121,125,126,131,142,148,151,
   338,407,443,520,567,568,80 1
   Tovární Čp.: 398,403 ‚474
   Tyršova Čp.: 192,193,550,552,572,576,589,796
   U Cukrovaru Čp.: 3,144,158,206,882
   V Kaštance Čp.: 74,757
   Vítězství Čp.: 109,110,194,198,199,214,216,217,218,229,396,397,436,657,68 1,740,
   769,770, 891
   Vrchlického Čp.: I 6,46,47,48,70,76,93,97,107,108,518
   Zámecký park Čp.: 1,27,30,45,122,150,170
  2. ve volebním okrsku Č.2 je volební místnost ve Společenském domě Čp. 287 Slatiňany pro voliče bydlící v ulici a Čp.:Boženy Němcové Čp.: 178,179,256,285,616,617,892 Družstevní Čp.: 726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738
   Havlíčkova Čp.: 210,409,470,475,477,480,486,487,494,509,579,581,582,614,61 5,621,634,
   662,673,850,895
   Ke garážím Čp.: 788,820,896, 819, 920
   Klášterní Čp.: 160,203,204,329,334,336,345,346,368,4 15,416,459,465,600,601,602,
   631,637,655,659,661,675,745,795,839
   NádražníČp.:1 12,113,1 14,153,154,156,167,174,181,182,189,190,240,247,252,259,260,261,262,
   263,271,274,275,309,354,359,360,363,364,379,390,463,496,501,506,620,632,639,647,67 1
   Palackého Čp.:233,234,286,302,303,335,339,340,376,388,393,394,432,439,445,451 ‚462,464,476,563,585,635,636,668
   SNP Čp.: 484,513,573,588,619,628,663,
   Staré náměstí: 832,833,834,835,857
   Svermova Čp.: 331,342,365,371,389,426,435,460,491,607,609,627,669
   T.G.Masaryka Čp.: 80,103,111,129,132,133,134,135,202,223,228,649,696,836,883,925
   Tyršova Čp.:
   296,297,298,348,405,411,431 ‚455,485,488,489,490,525,529,534,537,549,622,694
   Vítězství Čp.:207,341,343,344,355,387,458,495,499,510,511,565,652,653,654,667
   Wolkerova Čp.: 191‚238,241,243,257,272,276,457,542,543,558,559,578,641,642,674,677,
   678,721
  3. ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Základní umělecké škole čp.173 ve Slatiňanech pro voliče bydlící v ulici a Čp.:5.května Čp.: 248,315,3 16,323,325,328,350,351,410,456,472,479,540,612,885
   Družstevní Čp.: 724,725 Havlíčkova Čp.: 185,574 Jungmannova Čp.: 425,471,481,507,531,633,638,640,643,645,660,672,879
   Ke stadionu Čp.: 420,421,422,423,434,442,656,881
   Nerudova Čp.: 161,162,163,164
   Neumannova Čp.: 184,289,320,321 ‚324,326,330,337,352,353,454,473,498,532,586,587,
   592,595,597,610,611,61 8,629,670,676,699,762
   Podskála Čp.: 29,55,61,85,219,245,800
   Příční Čp.: 52,516,521,527,538,539,554,598,605,707
   Raisova Čp.: 137,139,195,196,200,242,246
   Smetanovo nábřeží: 556
   Staré náměstí Čp.:6,7,9,l0,60,64,92,128,822,823,824,825,857
   Školská Čp.: 293,444,530,533,604
   Skrovádská Čp.: 433,437,438,526,536,548,557,591
   Skrovádské nábřeží Čp.: 317,318,319,322,327,448,450,453,469,493,497,515,
   Svermova Čp.: 748,749,753,754,755,756,807,808,889,893
   T.G.Masaryka Čp.:
   106,124141,143,186,222,283,311,312,333,400,408,419,424,427,441 ‚446,447,449,
   502,508,524,545,580,593,768,772,773 ‚774,775,776,777,778,779,780,78 1,782,783,8 13
   Tyršova Čp.: 59,528,541 ‚603,606,623,651,695,700,701,702,703,704,705,720,722,723,
   742,743,750,799,809,816,854
   Y Tarasich Čp.: 680,739
   Uzká: 814,817,856
  4. ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost Skrovád Čp.11
   pro voliče bydlící v místní části Skrovád
  5. ve volebním okrsku Č. 5 je volební místnost Trpišov Čp. 93
   pro voliče bydlící v místní části Trpišov a Kochánovice
  6. ve volebním okrsku Č. 6 je volební místnost Kunčí Čp. 2
   pro voliče bydlící v místní části KunČí
 3. Voličům — občanCim České republiky bude umožněno hlasování po prokázáiň jejich totožnosti a státního občanství Ceské republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.
 4. Voličům — občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky anebo osvědčením o registraci (nový doklad osvědčující pobyt na území České republiky).
 5. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději v úterý 20. září 2022, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti.
 6. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá Část obce (Škrovád, Kunči, Trpišov) nejsou vypsána čísla popisná.

Ve Slatiňanech dne 7. 9. 2022
Ing. Stanislav šťastný místostarosta

1

 1. file (imunis.cz) Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva města Slatiňany ve dnech 23. a 24. září 2022 23/9/2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.