Volební program 2022 – SNK ED

PROGRAM
V KOSTCE
Hospodaření města
1) Zodpovědné a transparentní hospodaření bez zbytečného zadlužování
2) Úspěšné získávání prostředků z dotačních programů ČR a EU
3) Ekonomické a efektivní nakládání s komunálními odpady a bioodpady
4) Systematická obnova a revitalizace veřejných prostor
Sport, kultura a tradice
1) Zkvalitnění služeb sportovišť
2) Podpora a pořádání společenských a kulturních akcí a udržení tradic
Život ve Slatiňanech
1) Zlepšování životních podmínek pro obyvatele
2) Podpora místních spolků a organizací
3) Zkvalitnění služeb pro děti, mládež a seniory

NAKLÁDÁNI S ODPADY A BIOODPADY

Nakládání s odpady je celosvětový problém a díky zodpovědnému hospodaření s odpady můžeme předcházet znečišťování naší krajiny a vodních toků.

Budeme se snažit najít cesty k rozšíření systému svozu dům od domu i na další tříděné komodity; tak, jako je tornu dnes u papíru a plastů.

V uplynulém období se nám podařilo prosadit modernizaci kompostárny ve Škrovádě, která v současnosti právě probíhá.

Za klíčové považujeme důsledné třídění odpadu, ke kterému město musí vytvářet vhodné podmínky

RE-USE CENTRUM SLATI ŇANY

dá věcem nový život! Odpadové hospodářství je velmi komplikovaný problém napříč všemi městy, státy i kontinenty Často v této souvislosti sledujeme, že některé použitelné věci končí ve sběrných nádobách a jejich život končí na skládkách.

Po vzoru dalších města obcí se chceme zapojit do hospodářsko-sociálního programu tzv. RE-USE, aneb dejme věcem druhou Šanci. Princip RE-USE centra je odevzdávání funkčních, ale nepotřebných věcí (např. hrníčky; nádobí, nábytek, jízdní kola,…), které by jinak skončily na skládce. Tyto věci budou za symbolickou cenu (v řádu desetikorun) nabídnuty k dalšímu užívání. Ze zkušeností víme, že projekt tímto napomáhá i sociálně slabším jedincům a rodinám pořídit si mnohdy věci, které jsou mimo jejich finanční možnosti.

Celý výtěžek z tohoto projektu by byl každoročně věnován na různé dobročinné účely (domovy seniorů, dětské domovy útulky apod.). O tom, kam konkrétně, rozhodnete vy obyvatelé, prostřednictvím ankety zveřejněné na mediálních kanálech města (web, facebook, Ozvěny…).
Ve spojení s kolegy ze spřátelených měst a obcí již nyní usilovně pracujeme na celém konceptu.

Věříme, že se nám vše podaří zpracovat, celý projekt legislativně ošetřit a přivést ho co nejdříve k životu!

HOSPODAŘENí A ROZVOJ MĚSTA

V každém funkčním období věnujeme značnou pozornost zodpovědnému a transparentnímu hospodaření města bez zbytečného zadlužování. Lze konstatovat, že v této oblasti jsme velmi úspěšní. Dle aktuálních výsledků jsou Slatiňany ve velmi dobré finanční kondici a připraveny čeliti blížící se ekonomické krizi, která dle analytiků může trvat i několik let. Naše město dnes nemá žádný nesplacený úvěr!

I přes chmurné ekonomické předpovědi počítáme s dokončením projektů, na kterých dlouhodobě pracujeme – realizace inženýrských sítí (kanalizace) v místní části Kunčí a další.

Doposud jsme byli úspěšní v získávání dotačních prostředků pro rozvoj města a v tomto trendu budeme pokračovat.

O tom, že je o Slatiňany svědčí i stoupající počet obyvatel. Usilujeme o využití případné státní podpory na výstavbu nových bytových prostor, které by byly nabídnuty novým zájemcům o bydlení v našem městě.

Rekonstrukce Modely, revitalizace Kabeláčova rybníčku

Oba projekty, na které je vypracovaná kompletní dokumentace, jsou diskutovaná témata nejen mezi zastupiteli, ale i občany města. Celý projekt jsme ochotni podpořit a realizovat pouze v případě získání významné dotační podpory ze strany státu nebo EU.

SPORT, KULTURA A TRADICE

Zásadním bodem našeho programu je prosazení vzniku organizace „Sportoviště města Slatiňany“ ke správě a udržování stadionu a plovárny. Pro sportoviště chceme zajistit investice do jejich infrastruktury, oprav a zkvalitnění služeb.

V posledních letech roste zájem o turistiku a cykloturistiku v našem okolí, a proto usilujeme o vznik a rozvoj bezpečných zón pro turisty a rekreační sportovce.

Slatiňany, místo pro kvalitní a klidný život

Slatiňany, to není jenom město, ale neodmyslitelně i jeho místní části. Ani na tyto části nezapomínáme a podporujeme je v jejich rozvoji a to ve spolupráci s občany a prostřednictvím osadních výborů.

V zájmu společnosti chceme prosadit schválení nového územního plánu a dbát na ochranu památkově a krajině cenných území v okolí.

Chceme, aby město bylo pro všechny, a proto podporujeme rozvoj v mnoha směrech – zlepšování podmínek pro vzdělávání a vývoj žáků MŠ, ZŠ a ZUŠ, další postupné rekonstrukce bytů v DPS a příprava projektové dokumentace pro vybudování domu pro seniory v místní části Presy a další.

Nebudeme zapomínat ani na prezentaci Slatiňan jako cílového místa cestovního ruchu, který rovněž přispívá k rozvoji města a okolí, včetně podnikatelské sféry.

 

 

Odkaz: volby-2022-SNK-letak.pdf (skenováno)

2 komentáře u „Volební program 2022 – SNK ED“

  1. Dobrý den, v programu do schránek čtu o stoupajícím počtu obyvatel, ale podle statistického úřadu prý od roku 2019 prý počet obyvatel klesá (http://www.slatinany.cz/doc/22_poh_vyhodnoceni.pdf str. 7 dole). Co je tedy pravda? A proč lidé v posledních letech odcházejí, že by se jim ve Slatiňanech už nelíbilo? (další konverzace zde: https://www.facebook.com/snkedslatinany/posts/pfbid0Lo2hDTLYNoM5WnmEmipqrLzxapbKYoUW9TtEG9dwp59JyXjhDfNFXtydgyFRb6ysl)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.